Annons

Annons

Mer pengar till tandvård – riksdagen säger ja

Tandvårdsbidraget fördubblas och åldersgränsen för avgiftsfri tandvård höjs till 22 år nästa år. Det är några av besluten som riksdagen fattade i dag.

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) höjs med 100 procent från och med den 15 april 2018. Beslutet var väntat och fanns med i regeringens budgetproposition för 2018.
Tandvårdsbidraget höjs från 300 kronor per år till 600 kronor per år för alla mellan 22 och 29 år samt alla som är 65 år eller äldre.
För de som är mellan 30 och 64 år höjs tandvårdsbidraget från 150 kronor till 300 kronor per år.
Fördubblat ATB beräknas kosta 531 miljoner kronor 2018 och 750 miljoner kronor per år från och med 2019 när det är fullt utbyggd.
Fler beslut
Andra beslut som fattades, och som också fanns med i förslaget till statens budget:
* Från årsskiftet höjs åldersgränsen för avgiftsfri tandvård till och med det år en patient fyller 22 år. Från och med 2019 höjs åldersgränsen till 23 år.
* En återkommande analys av stödet ska göras för att ta reda på om tandvården sker på lika villkor.
* Informationen om tandvårdsstödet ska förbättras.
* Insatser som gör att fler som behöver tandvård också söker tandvård kommer att införas. En utredning ska föreslå åtgärder.
* Hinder som försvårar samverkan mellan tandvården och övriga hälso- och sjukvården kommer att kartläggas.
Beslut om vem som ska göra vad framgår inte av budgetförslaget, utan det kommer att klarna efterhand.
6,3 miljarder till tandvård
Statens kostnader för tandvårdsförmåner blir sammanlagt drygt 6,3 miljarder kronor 2018. 2019 beräknas statens tandvårdskostnader landa på knappt 6,6 miljarder och 2020 runt 6,8 miljarder kronor.
Anslaget stiger under de kommande åren främst på grund av pris- och befolkningsökningar.

Upptäck mer