Annons

Annons

Molarer med furkationsinvolvering kan räddas

Sju av tio molarer drabbade av furkationsinvolvering kan räddas genom noggrann rengöring, visar ny forskning.

Patienter med grav par­odontit drabbas ibland av furkationsinvolvering på molarerna, det vill säga när tandköttet dragit sig tillbaka så mycket att det bildas en tunnel mellan rötterna på molarerna.
Dessa hålrum är ofta svåra att hålla rena och drabbas därför lätt av rotkaries som så småningom leder till ett behov av extraktion och dyra behandlingar med broar eller implantat.
Men det finns sätt att komma runt problematiken, visar svensk forskning. Genom att frilägga bifurkationerna så pass mycket att det går att komma åt området med en mellanrumsborste kan svenska forskare nu visa att sju av tio molarer fortfarande sitter kvar efter fem år.

Parodontal underhållsbehandling

I studien ingick 32 personer, 20 män och 12 kvinnor, som alla hade parodontit i stadie III eller IV. Patienterna rekryterades från en specialistklinik i Malmö när de skulle få parodontal underhållsbehandling. 23 av patienterna var i övrigt helt medicinskt friska och tog inga läkemedel, 11 var rökare som alla rökte minst tio cigaretter per dag. Totalt hade de 32 patienterna 42 molarer med bifurkationer.
Patienterna genomgick kirurgisk friläggning av bifurkationerna och fick noggranna instruktioner om hur de skulle rengöra det frilagda området. Patienterna gick sedan på regelbunden underhållsbehandling, de första två åren på specialistkliniken och sedan på sin hemklinik.
Totalt 13 av 42 molarer (69 procent) förlorades under fem års uppföljning. Tre molarer under de första två åren och tio under de följande tre. Analyser visar att rökare och patienter med kraftigt blödande tandkött vid inkluderingen hade högre risk att förlora molarer.

Upptäck mer