Annons

Annons

Muncancer ska upptäckas med AI

Patienter med risk för muncancer ska upptäckas i tid inom tandvården med hjälp av borstprov och artificiell intelligens, AI. Det testas nu i ett forskningsprojekt.

Hittills har det saknats ett screeningprogram för att tidigt upptäcka oral cancer. Därför testar folktandvården i Stockholm och Dalarna att screena för muncancer inom allmäntandvården.
Förhoppningen är att screening för oral hälsa i allmäntandvården kan rädda liv genom att tidigt hitta förändringar som på sikt annars hade utvecklats till munhålecancer. En annan förhoppning är att allmäntandvården på så sätt också avlastar specialisttandvården.
Istället för att ta biopsi använder allmäntandläkaren eller tandhygienisten en liten borste för att ta cellprover från munnen. Det är smärtfritt för patienten och enkelt för personalen.
Cellprovet analyseras sedan med hjälp av AI och automatiserad diagnostik.
Samarbetsprojekt
Forskningsprojektet är en samverkan mellan Folktandvården Stockholm, Region Dalarna, Karolinska institutet, Karolinska universitetssjukhuset, Centrum för bildanalys vid Uppsala universitet och SciLifeLab, ett nationellt center för molekylära biovetenskaper.

Jan-Michaél Hirsch


Projektledare för Folktandvården Stockholm och Uppsala universitet är Jan-Michaél Hirsch, professor emeritus och Christina Runow Stark, tandläkare och medicine doktor. Kristina Edman, tandhygienist, forskningsstrateg och vårdutvecklare leder projektet i Dalarna.
Jan-Michaél Hirsch vill gärna se ett nationellt program för screening av munhålan för att minska antalet cancerfall.
Janet Suslick

Upptäck mer