Risk för käkbensskador efter cancerbehandling

Nya studier vid Sahlgrenska akademin visar att risken är större än man tidigare insett för att strålbehandling mot muncancer ger osteoradionekros. Eftersom problemet kan utlösas av ovarsamma behandlingar manar forskarna bakom studien till uppmärk­sam­het.

Forskning

Håll koll på muncancern

Enklare biopsimetoder kan underlätta screening och samarbetet mellan specialist- och allmän­tandvård. Och öka intresset hos allmäntandläkarna för ­munslemhinne­förändringar.

Orofacial medicin

Muncancer ska upptäckas med AI

Patienter med risk för muncancer ska upptäckas i tid inom tandvården med hjälp av borstprov och artificiell intelligens, AI. Det testas nu i ett forskningsprojekt.

Nyheter

Beteltuggning skördar liv

Papua Nya Guinea har högst andel muncancer i ­världen i förhållande till befolkningsmängd. ­Orsaken är betelnötter, men också stor brist på tandvård och avsaknad av vägar – människor kan behöva gå i dagar för att ta sig till en klinik.

Nyheter

Screening för muncancer ifrågasätts

Det skulle krävas en årlig screening av cirka en miljon människor för att minska dödligheten i muncancer med 1 procent.

Forskning

Så hittar du cancer i munnen

Äldre patienter som röker och dricker mycket alkohol löper större risk än andra att få cancer i munhålan, men håll ögonen på alla patienter.

Metod, klinik & praktik

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons