Annons

Annons

Munhälsoapp får forskningsbidrag

Ett projekt som görs för att utveckla en munhälsoapp för ungdomar får i år mest pengar från Patentmedelsfonden. Sju projekt får forskningsbidrag på sammanlagt 750 000 kronor.

De fem som får mest pengar från Stiftelsen Patentmedelsfonden för Odontologisk Profylaxforskning 2022 är alla verksamma vid institutionen för odontologi vid Göteborgs universitet:
* Kajsa Henning Abrahamsson får 200 000 kronor för att utveckla en forskningsbaserad app som ska öka ungdomars motivation att förbättra munhygienen.
* Lena Larsson beviljas 150 000 kronor för att identifiera och analysera behandlingsmetoder för periimplantit och metoderna påverkar cellerna.
* Jenny Öhman får 100 000 kronor till projektet ”Profylaktisk photobiomodulation mot oral mukosit för patienter som genomgår hematopoetisk stamscellstransplantation för lymfom; en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie”.
* Ulrica Almhöjd får 100 000 kronor för forskning om proteinanalyser för att förebygga återkommande karies.
* Larissa Krekmanova får 100 000 kronor till en pilotstudie om smarta textilier som ett redskap för prevention av den unga patientens oro, rädsla och smärta.
Även två forskare som inte jobbar i Göteborg har fått 50 000 kronor vardera:
* Caroline Blomma vid Linköpings universitet ska undersöka föräldrars perspektiv på förebyggande tandhälsoinsatser hos barn.
* Therese Kvist vid Karolinska institutet får pengar till projektet ”A case-management intervention aimed at reducing early childhood caries in disadvantaged areas – a mixed methods study”.

Upptäck mer