Munhälsoapp får forskningsbidrag

Ett projekt som görs för att utveckla en munhälsoapp för ungdomar får i år mest pengar från Patentmedelsfonden. Sju projekt får forskningsbidrag på sammanlagt 750 000 kronor.

Nyheter

Andelen barn som far illa minskar i Sverige

De senaste tio åren har andelen barn som anger att de har blivit slagna hemma minskat, visar ny svensk studie.

Forskning

Hon vill att du vågar fråga

För Pernilla Juréus är det självklart att tandvården ska ställa frågor vid misstankar om våld i nära relationer. Det är en del av uppdraget, anser hon.

Karriär & porträtt

Sämre tandhälsa hos barn kopplas till missförhållanden

En ny svensk studie visar att barn som utretts inom socialtjänsten för misstanke om att vara utsatta för våld har sämre tandhälsa och uteblir i högre grad från tand­läkarbesök än matchade kontroller.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons