Annons

Annons

Nära till beslut om prisjämförelsetjänst

Snart ska det bli enklare att jämföra priserna för tandvård hos olika mottagningar. Utan att det innebär merjobb för vårdgivarna. Det föreslår TLV i sin slutrapport om en prisjämförelsetjänst för tandvård.

Den 15 juni överlämnades slutrapporten för en ny webbaserad prisjämförelsetjänst, Tandpriskollen, till regeringen. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har arbetat med uppdraget sedan december 2016.
– Den största utmaningen har varit att ta fram en tjänst som är enkel för patienten att använda och som fungerar bra även för vårdgivaren. Tandvård är en komplex tjänst, och patienten vet inte alltid vilken behandling som är aktuell, säger Gun-Britt Lundin, enhetschef vid TLV.
TLV:s förslag till prisjämförelsetjänst följer på två tidigare försök som inte har fungerat. De tidigare tjänsterna, som togs fram av Försäkringskassan respektive SKL, byggde båda på att vårdgivarna skulle rapportera in sina priser. Anslutningen av vårdgivare blev av olika skäl inte så hög.

Medianpris för åtgärder

– Vi har strävat efter att tjänsten inte ska ge vårdgivaren merarbete. Vi vill ha en rättvis och enkel prisjämförelse. Då är det är viktigt att hela tandvården är med och att uppgifterna hämtas automatiskt.
Uppgifterna ska hämtas in tre gånger per år från Försäkringskassan och bygger på vad patienter har betalat för åtgärder som ingår i högkostnadsskyddet.
– Det här är en stor skillnad från tidigare jämförelsetjänster. De byggde på listpriser som rapporterades in manuellt av vårdgivaren. I Tandpriskollen kommer vi att visa medianpriset för vad man får betala för både en hel behandling och enskilda åtgärder. Man kan också jämföra mottagningarnas övergripande prisnivå.

”Vi har tagit in kunskap från tandläkare och låtit patienter testa tjänsten.”

Även grundläggande information, som mottagningens adress, hämtas automatiskt från Försäkringskassan.
Patienterna ska kunna söka efter olika åtgärder, avgränsa sökningen geografiskt och sortera informationen efter pris eller alfabetiskt.
– Vi har tagit in kunskap från tandläkare och låtit patienter testa tjänsten, så att vi får veta om de förstår vad de ser och om det är lätt att hitta. Vi kommer också att utvärdera och utveckla tjänsten vidare efter hand.

Prisnivå för tandvård

Syftet med tjänsten är att allmänheten ska få en bild av prisnivån för tandvård och kunna jämföra mottagningar. Tjänsten ska även bidra till att öka kunskapen om att prissättningen är fri. I förlängningen ska den också stärka patientens ställning och öka konkurrensen på tandvårdsmarknaden.
– Det viktigaste för att tjänsten ska fungera bra är att befolkningen får kännedom om tjänsten och börjar använda den.
För att kunna sätta igång Tandpriskollen behövs ett antal regeländringar. Till exempel handlar det om att ge TLV uppdraget att driva tjänsten, och om att personuppgifter ska hanteras på ett nytt sätt. Därför hänger startdatum för tjänsten just nu på regeringens kommande beslut.
Slutrapporten, som publiceras den 15 juni 2018 på TLV:s hemsida, beskriver tjänstens design och funktioner, samt juridiska förutsättningar.

Upptäck mer