Annons

Annons

Nej till autoskapade daganteckningar

Tandläkarens vård och behandling av patienterna får godkänt av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), men hon får kritik för sina autogenererade daganteckningar.

IVO har utrett en privatpraktiserande tandläkare i Östergötland. Efter att ha granskat tandläkarens vård och behandling i tio patientfall har myndigheten inte funnit brister i vården eller behandlingen av patienterna. Däremot får hon kritik för sin journalföring.
Det är ett genomgående problem. I samtliga tio patientfall har tand­läkaren använt sig av autogenererade dag­anteckningar. Det innebär att patientuppgifter som enligt lag ska ingå i journalen inte finns med.
Det saknas patienternas aktuella hälsotillstånd, deras önskemål angående vården, bettfysiologiska bedömningar, kliniska fynd, orsakerna till att röntgenbilderna har tagits, information om vilka fynd som har framkommit av röntgenbilderna, parodontologiska bedömningar, diagnoser, patientinformation om sjukdomar och behandlingar, bedömningar av risken för att patienterna ska utveckla orala sjukdomar framöver samt patienternas samtycke till de behandlingarna som har gjorts.
”Med dessa brister i journaldokumentationen erhålls ingen individuell beskrivning av den aktuella patienten och ingen komplett bild av patientens kliniska och röntgenologiska status”, konstaterar IVO i sitt beslut.
Tandläkaren har bemött kritiken. ­Enligt henne har samtliga moment gjorts på patienterna utan att hon har dokumenterat dem. Hon uppger också att dokumentationen ska förbättras.
Hon får kritik, men IVO ser ­ingen anledning att vidta ytterligare åt­gärder och hon slipper bli anmäld till ­Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Upptäck mer