Nej till autoskapade daganteckningar

Tandläkarens vård och behandling av patienterna får godkänt av Inspektionen för vård och omsorg (IVO), men hon får kritik för sina autogenererade daganteckningar.

Etik

Kliniken som testar framtidens tandvård

På Folktandvården Idun ska det vara högt i tak för nya idéer och personalen har tid avsatt för innovation. Det handlar både om ny teknik och nya sätt att arbeta. Välkommen till världens smartaste tandvårdsklinik.

Nyheter

God tandvård går före ekonomiska diskussioner

”I samband med ekonomiska diskussioner måste adekvat omhändertagande av patienten prioriteras.” Det skriver Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i ett beslut som rör en implantatbehandling i Malmö.

Etik

IVO kritiserar bristfällig journal

När Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar patientfall får journalen ofta anmärkning trots att vården bedöms som rimlig och adekvat.

Etik

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons