Annons

Annons

Nervskada kan ligga bakom burning mouth-syndromet

En systematisk sammanställning av tillgängliga data stärker teorin om att nervskador kan ligga bakom burning mouth syndrome.

Hypotesen att burning mouth syndrome, BMS, orsakas av en nervskada får ytterligare belägg efter systematisk genomgång och metaanalys av tillgängliga data. Det är forskare från Karolinska Institutet och Japan som har sammanställt och analyserat 13 studier som undersökt sensoriska karaktäristika hos totalt drygt 400 patienter med BMS och jämfört med knappt 400 kontrollindivider.

Víctor Madariaga

Víctor Madariaga


– Metaanalysen visar att patienterna med burning mouth syndrome har en förändrad känslighet för värme och kyla jämfört med kontrollerna. De är mindre känsliga för värme och mer känsliga för kyla. Både känslan av värme och kyla förmedlas av tunna nervtrådar som även förmedlar smärta. Så detta tyder på att det faktiskt kan vara dessa nerver som är skadade och då även orsakar den brännande känslan i munnen hos patienterna, säger Víctor Madariaga, tandläkare och forskare som också är förstaförfattare av studien som är publicerad i den vetenskapliga tidskriften the Journal of Oral Rehabilitation.

”Vi kan klart säga att hos vissa av patienterna finns det verkligen en nervskada, men om den skadan orsakar BMS kan vi ännu inte svara på.”

Víctor Madariaga jobbade tidigare vid Karolinska Institutet, men har nu flyttat till Nederländerna för att fortsätta forska. Han poängterar att det även har kommit andra studier där man hittat fysiska tecken på nervskador hos dessa patienter.
– Det finns studier som har funnit atrofier i nervtrådarna hos dessa patienter, så vi kan klart säga att hos vissa av patienterna finns det verkligen en nervskada, men om den skadan orsakar BMS kan vi ännu inte svara på och inte heller vad vi ska göra åt det, säger han.
Kroniska smärttillstånd som BMS är svåra att behandla. Men kan man hitta en neuropatisk skada finns det i alla fall en möjlighet att hitta en behandling. Det finns neuromodulatoriska läkemedel som benzodiazepiner eller pregabalin och även vissa centralt verkande läkemedel.
– Men dessa behandlingar har också många biverkningar. Många neuromodulatorer ska därför bara användas när man har bevis för att den kroniska smärtan förstärks av en CNS-förändring, säger Víctor Madariaga.

Neurologisk smärta i munnen

Han berättar att ett problem är att patienter med neurologisk smärta enbart i munnen lätt hamnar mellan stolarna. Tandläkare i Sverige kan inte göra neurologiska utredningar, och neurologer tar sig sällan an dessa patienter. Möjligen kan avdelningar för oral medicin behandla dem ibland.
Víctor Madariaga hoppas att framtida forskning kan slå fast hur sambandet ser ut, för patienternas skull. Även om hans forskning lagt ytterligare en tyngd i den neuropatiska vågskålen så är det inte tillräckligt, det krävs mer forskning, menar han.
– Vi vet inte vad som kommer först, sjukdomen eller den neuropatiska förändringen. Är det orsaken eller en konsekvens? Därför behövs det mer forskning för att ta reda på hur det hänger ihop, säger han.

Upptäck mer