Burning mouth syndrome – ett komplext och besvärande tillstånd

Burning mouth syndrome är ett tillstånd med en intraoral brännande dysestetisk känsla eller smärta som återkommer dagligen. Den vanligaste lokalisationen för den brännande känslan är tungan, men även andra platser i munhålan involveras. Även om flera behandlingsmetoder föreslås finns det fortfarande ingen konsensus, men alla patienter som lider av tillståndet bör alltid få rådgivning.

Vetenskap

Nervskada kan ligga bakom burning mouth-syndromet

En systematisk sammanställning av tillgängliga data stärker teorin om att nervskador kan ligga bakom burning mouth syndrome.

Forskning

Minskad smärta vid BMS förbättrar smaksinnet

Behandling av sjukdomen Burning Mouth Syndrome påverkar patienternas smaksinne. Det konstaterar kanadensiska forskare.

Forskning

Kvinnor oftare muntorra

Kvinnor har oavsett ålder genomgående större problem med muntorrhet jämfört med män visar ny studie.

Forskning

Klarare bild av smärtsjukdomen BMS

En ny avhandling vid Sahlgrenska akademin bidrar till att bilden av den orala smärtsjukdomen Burning Mouth Syndrome, BMS, klarnar något.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons