Annons

Annons

Niels Ganzer skrev bästa avhandlingen

En doktorsavhandling om miniskruvar som förankringsförstärkning vid ortodonti får Svenska Tandläkare-Sällskapets pris för bästa avhandling.

Niels Ganzer, som skrev avhandlingen, arbetar som ortodontist på Folktandvården Gävleborg. Han är tacksam för priset, som är på 35 000 kronor.
Hur känns det att få priset?
– Ja, det känns naturligtvis helt fantastiskt. Det kom oväntat men det var en glad överraskning när jag blev uppringd, säger han.
Niels Ganzer har utvärderat en ny behandlingsmetod, miniskruvar inom tandreglering, med hjälp av randomiserade, kontrollerade studier.
– I avhandlingen beskriver vi inte bara hur det fungerar rent tekniskt. Ett delarbete är patientcentrerat och ett annat undersöker kostnadseffektiviteten. Det blir med andra ord ganska konkreta fynd som kommer patienterna till nytta. Redan i dag har vi ändrat några rutiner för hur vi använder miniskruvar hos oss.
Niels Ganzer säger ”vi” eftersom han vill poängtera att många personer har bidragit, bland andra handledarna Ingalill Feldmann, övertandläkare i Gävle och Lars Bondemark, professor vid Malmö universitet.
”Vetenskaplig metodik på högsta nivå”
Enligt prismotiveringen tar hans avhandling avstamp i en konkret klinisk frågeställning och applicerar ”vetenskaplig metodik på högsta nivå” för att belysa hur miniskruvar kan användas inom tandreglering.
”Avhandlingen är välskriven, mycket strukturerad och bygger på randomiserade prospektiva studier.”
Den är viktig inom ämnet ortodonti och samtidigt ett exempel på hur tvärvetenskapligt forskningssamarbete ”kan lyfta avhandlingens resultat och betydelse ytterligare”. Resultaten kommer att få stor klinisk betydelse, enligt prismotiveringen.
Prisceremonin blir digital
Coronapandemin sätter stopp för den vanliga prisutdelningen. Årets odontologiska riksstämma blir digital och en presentation av priset sker också digitalt i samband med invigningen.
Han föreläser också under riksstämman. Programpunkten heter ”Hur snett ska det vara?”
Niels Ganzer kommer att använda prispengarna för att finansiera forskning och en del tänker han donera till Tobiasregistret, det svenska registret för blodstamceller.
Janet Suslick

Upptäck mer