Annons

Annons

Nio tandläkare har förlorat legitimationen i år

Hittills i år har nio tandläkare blivit av med legitimationen. Samtliga har visat grov oskicklighet eller har på annat sätt varit olämpliga att arbeta inom yrket, enligt Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN).

Det börjar vanligtvis med att Försäkringskassan, arbetsgivaren eller en patient ”slår larm” om en tandläkare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Om IVO bestämmer sig för att öppna ett tillsynsärende för att utreda personens yrkesutövning, är det vanliga att man begär in patientjournalerna från exempelvis tio av tandläkarens mer krävande fall och tittar på detaljerna.
Baserat på en sådan granskning kan IVO rekommendera att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) återkallar tandläkarnas legitimation. HSAN gör sedan en egen bedömning utifrån patientfallen.
Fallen varierar, men när IVO vill att en tandläkare ska bli fråntagen sin legitimation beror det vanligen på att personen både gör undermåliga behandlingar och visar stora kunskapsbrister på flera områden inom odontologi. Även journalföringen är oftast otillfredsställande.

Missat synliga kariesangrepp

I ett fall hade till exempel flera arbetsgivare sett stora brister i tandläkarens patientbehandlingar.
Enligt en arbetsgivare rörde det sig om omfattande brister i journalföring, diagnostik, behandlingsplanering och patientbehandling. Bland annat hade tandläkaren missat omfattande, synliga kariesangrepp. På andra patienter hade hon gjort stegvis exkavering trots att det inte fanns tecken på karies på röntgenbilderna.
Enligt en annan arbetsgivare saknades ofta diagnos i tandläkarens patient­journaler, liksom terapi- och vårdplaneringar. Hon bokade långa behandlingstider för enkla ingrepp. Röntgenbilderna var undermåliga. Tandläkaren hade svårt att göra klart rotbehandlingar och hon följde inte rekommendationerna vid antibiotika­förskrivning.

Systematisk felbehandling

IVO har granskat elva patientfall och skriver:
”[Tandläkaren] har uppvisat uppenbara brister i grundläggande tandvård och har på ett omfattande och systematiskt sätt felbehandlat patienterna.”
IVO anser att tandläkaren har varit grovt oskicklig i samtliga patientfall som har granskats och att bristerna hotar patientsäkerheten.
Tandläkaren själv anser att hon inte har gjort så allvarliga misstag. Enligt IVO talar det för att hon saknar insikt i hur yrket ska utföras på ett patient­säkert sätt.
HSAN håller med och återkallar tandläkarens legitimation.

Upptäck mer