Annons

Annons

Nu spås fortsatt brist på tandläkare

En god arbetsmarknad under 2015 och en fortsatt brist de närmsta tio åren. Det är Arbetsförmedlingens prognos för tandläkaryrket.

I sin årliga rapport skriver Arbetsförmedlingen att arbetsmarknaden för yrken inom hälso- och sjukvård generellt är god under 2015, inte minst tack vare kommuner och landstings gynnsamma ekonomiska läge. Jobbtillväxten ökar dock något mer hos de privata utförarna.
För tandläkare väntas arbetsmarknaden under 2015 bli god. Arbetsförmedlingen spår också en fortsatt brist på arbetskraft inom yrket de närmsta 5–10 åren. Detta trots att antalet utbildningsplatser har ökat och att allt fler utbildar sig utomlands.
Även tandhygienister spås en god arbetsmarknad under 2015 och förväntas möta låg konkurrens om jobben de närmsta åren.
För tandsköterskor är utsikterna ännu bättre. Höga pensionstal och låga utbildningstal ger en mycket stark arbetsmarknad för tandsköterskor de närmsta 5–10 åren, enligt Arbetsförmedlingen.
Läs hela Arbetsförmedlingens rapport Var finns jobben?

Upptäck mer