Tandsköterskor kräver högre lön

Anna Ekman-Brescia är tandsköterska i Dalarna. Hon har startat ett löneuppror bland tandsköterskor. Hennes krav: skyddad yrkestitel, högre status och en lön på minst 28 000 kronor för alla tandsköterskor.

Nyheter

Tandsköterskor ångrar sitt yrkesval

Många tandsköterskor ångrar sitt yrkesval, visar en enkät som fackförbundet Vision har gjort.

Nyheter

Kräver att tandsköterskor får skyddad yrkestitel

Ge tandsköterskor en skyddad yrkestitel. Det begär fackförbundet Unionen. Anne Karlsson, ordförande för Unionens branschdelegation Tandvård, välkomnar beslutet.

Nyheter

Tusentals har skrivit på för tandskötersketitel

Borde det ställas krav på utbildning för att få arbeta som tandsköterska? Det tycker Svenska Tandsköterskeförbundet, med stöd av de över 2 000 personer som skrivit på deras upprop för en skyddad yrkestitel.

Nyheter

Tandsköterskor blir specialister

Efter tolv dagars utbildning med 21 föreläsare, godkänt skriftligt prov och ett examensarbete kan 21 tandsköterskor från hela landet nu kalla sig specialisttandsköterskor i protetik.

Nyheter

Debatt: Visst kan chefen vara tandsköterska

Vision Klubb Tandvård Sörmland reagerar med förvåning och bestörtning över påståendet att det är ett problem att så många klinikchefer i Folktandvården Sörmland är tandsköterskor (totalt är det 6 av 21 chefer). Urban Alsenmyr, ordförande i Tjänstetandläkarna i Sörmland, menar i Tandläkartidningens första nummer 2019 att klinikchefer som är grundutbildade till tandsköterskor inte har förståelse...

Debatt

Tandsköterskor fick fel lön i tio år

I Uppsala län får 22 tandsköterskor dela på drygt 1,3 miljoner kronor i retroaktiv lön efter felaktiga utbetalningar. Uppsalafallet berör inte tandläkarna, som har en annan avtalskonstruktion, men Tjänstetandläkarna betonar att man bör hålla koll på sin lön.

Nyheter

Tandläkarbrist orsakar varsel i Västerbotten

Modellen med minst en klinik per kommun som grundorganisation för folktandvården i glesbygd är satt under stark press i Västerbotten. Bristen på tandläkare har lett till att sex tandsköterskor har varslats om uppsägning.

Nyheter

Sköterskebrist försämrar tandläkarnas arbetsmiljö

Det är brist på tandhygienister och tandsköterskor i landet. På vissa håll är bristen så svår att det är ett arbetsmiljö­problem – för tandläkarna.

Nyheter

Ny ortodontiassistentkurs startas nästa år

En ny tvåårig ortodontiassistentutbildning startas i januari 2018. Utbildningen ges av den privata tandvårds­kedjan Aqua Dental. Aqua Dental är den enda privata aktören inom svensk tandvård som erbjuder en ortodontiassistentutbildning, enligt Henrik Augustsson, vd på Aqua Dental. – Utbildningen riktar sig till tandsköterskor och tandhygienister och kommer att pågå under två år. Sex personer tas...

Nyheter

Arbetsförmedlingen spår fortsatt brist på tandläkare

Det är fortfarande stor brist på både tandläkare och tandsköterskor på fem och tio års sikt, enligt Arbetsförmedlingen.

Nyheter

Nu spås fortsatt brist på tandläkare

En god arbetsmarknad under 2015 och en fortsatt brist de närmsta tio åren. Det är Arbetsförmedlingens prognos för tandläkaryrket.

Nyheter

Brist på erfaren tandvårdspersonal

Det råder brist på erfarna tandläkare och tandhygienister samt brist på både nyutexaminerade och erfarna tandsköterskor. Det visar Statistiska centralbyrån, SCB:s arbetskraftsbarometer.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons