Annons

Annons

Ny forskningschef blev två

Delat ledarskap blev lösningen för den nya tjänsten som forskningschef hos Folktandvården Stockholm AB. Sedan september förra året delar Lars Fredriksson och Pia Skott på ledarrollen.

I ett modernt hus på Söder med stora fönster och högt i tak har Folktandvården Stockholm AB sitt huvudkontor. Företagets vd Eva Ljung bestämde sig förra året för att skapa en ny forsknings- och utbildningsavdelning och beslöt då att tillsätta en ny tjänst som forskningschef, fördelad på två medarbetare. En för många oväntad lösning.

Delat ledarskap

Delat ledarskap är omdiskuterat. Men i ett kravfyllt informationssamhälle, där önskemålen om kompetens och erfarenheter kan vara många på en roll kan delat ledarskap vara en lösning.
Syftet med den nya avdelningen är att öka akademiseringen av Folktandvårdens verksamhet. Folktandvården har över 40 pågående projekt på olika nivåer från ST-projekt till doktorandprojekt.

Pia Skott
Ålder: 48 år.
Jobb: Forskningschef FTV, bitr. föreståndare ACT och sjukhustandläkare.
Utbildning: Tandläkarexamen, med.dr, ledarskaps­utbildning på Handelshögskolan (GEM).


– Under ett antal år före 2012 ingick inte forskning i företagets uppdrag, varför viss forskning skedde ”mer i smyg” och resultaten kommunicerades inte till medarbetare och allmänhet. Det har vi ändrat på. Folktandvården har sedan 2012 fått nya ägardirektiv som säger att Folktandvården ska bedriva forskning på odontologins område. Det är viktigt att den forskning vi bedriver är i linje med Folktandvårdens prioriteringar, säger Pia Skott.
I den nya rollen som forskningschef har Pia Skott och Lars Fredriksson själva delat upp arbetsuppgifterna mellan sig. Det innebär att Pia Skott är mer aktiv inom företaget och representerar avdelningen i folktandvårdens ledningsgrupp.

Lars Fredriksson
Ålder: 43 år.
Jobb: Forskningschef, övertandläkare, specialist i bettfysiologi.
Utbildning: Tandläkarexamen 2001, doktorsexamen 2006, specialist i bettfysiologi 2011.


Lars Fredriksson är mer aktiv utåt och arbetar överbryggande till andra forskningsintressenter och representerar avdelningen i den styrgrupp som delar ut forskningsanslag. Lars Fredriksson har tidigare arbetat som forskningsstrateg och varit i delaktig i att lägga budget för forskningsverksamheten inom Folktandvården. Därför blev det en naturlig uppdelning.
De heltidstjänster de båda hade innan gjordes om till halvtidstjänster som numera kombineras med halvtid som forskningschef. Företagets utveckling är deras gemensamma drivkraft, de har arbetat länge inom Folktandvården Stockholm, känner företagets historia och kan företagskulturen. Eftersom Pia sitter i ledningsgruppen har de inblick i vad som händer i företaget, och strategiska frågor får ett forsknings- och utbildningsperspektiv.

”Vi saxar vår arbetstid  så att en av oss alltid är närvarande på huvudkontoret och kan svara på frågor.”

Varje vecka träffas de båda cheferna och går igenom kommande vecka.
– Sen saxar vi vår arbetstid så att en av oss alltid är närvarande på huvudkontoret och kan svara på frågor från övriga avdelningar eller medarbetare, säger Pia Skott.
Fördelarna för arbetsgivaren med delat ledarskap är flera. Även om det kan förekomma dubbelarbete får företaget igen det, enligt dem, eftersom det blir välgrundade beslut som är hållbara över tid.

Två hjärnor

– Förmånen är att vi är två hjärnor som sätter sig in i våra olika frågeställningar och att det finns någon som täcker upp om man är sjuk eller ledig, säger Lars Fredriksson.
De tycker att det viktigaste när det gäller delat ledarskap är att hitta ett arbetssätt där bägge får samma utrymme. En teknisk plattform behövs också för att bägge ska kunna nå alla dokument överallt.

”Även om vi inte tycker lika i allt, så diskuterar vi oss fram till vad vi tycker ska vara avdelningens ställningstagande.”

En annan förutsättning för att nå resultat med den nya avdelningen är disputerade ledare som har ett vetenskapligt förhållningssätt i utvecklingsarbetet. Både Lars Fredriksson och Pia Skott var sedan tidigare insatta i frågeställningarna kring kliniknära odontologisk forskning på olika akademiska nivåer.
– Jag tror att det var därför som Eva Ljung kände förtroende för oss i den här rollen, säger Pia Skott.
– Att uppnå konsensus är det sättet vi fattar beslut på i de stora frågorna. Även om vi inte tycker lika i allt, så diskuterar vi oss fram till vad vi tycker ska vara avdelningens ställningstagande, säger Lars Fredriksson.

Inget personalansvar

– Det är viktigt att visa respekt för varandras beslut. Ibland har man inte hela bilden och då får man lita på att den andra har det och vara följsam. I vissa frågor är en av oss sakkunnig och då beslutar den personen, tillägger Pia Skott.
Lars Fredriksson och Pia Skott har inte personalansvar även om deras arbete påverkar och leder flera forskare, men de känner sig inte främmande för delat ledarskap med personalansvar i framtiden.
– Jag tror att det finns stora fördelar i att dela på ledarskapet även för kliniska avdelningar så att en ledare har verksamhets- och personalansvar och en har forsknings- och utbildningsansvar, säger Pia Skott.

Snabba svar

Reaktionerna utifrån på den delade ledarrollen har inte låtit vänta på sig, och de har fått många frågor om delat ledarskap.
– Allt fler blir positiva när de märker hur produktiva vi är. De får snabba svar och det är alltid någon av oss på plats, säger Lars Fredriksson.
Båda cheferna är säkra på att uppföljningen om ett år kommer visa att de lyckats driva på akademiseringen av Folktandvården Stockholm.

Upptäck mer