Annons

Annons

Ny lag motiverar fler rökare att sluta

Efterfrågan på tobaksavväjning kommer att öka till följd av den nya tobakslagen som börjar gälla nästa år. Därför är det viktigt att tandvården kan erbjuda rökavvänjning till samma pris som övriga vården. Det anser Lena Sjöberg, ordförande i Tandvård mot Tobak.

I går beslutade riksdagen om en ny tobakslag som gäller från 1 juli 2019.
När lagen träder ikraft blir det förbjudet att röka utomhus på uteserveringar och perronger, i entréer och lekparker och i liknande utomhusmiljöer. Rökförbudet gäller även elektroniska cigaretter och vattenpipa.

Lena Sjöberg


Lena Sjöberg ser den nya lagen som ett stöd i tandvårdens arbete mot tobaksanvändning.
– När det blir besvärligt att röka överallt kommer fler rökare att vilja sluta.
”Kostnadsneutral tobaksavvänjning behövs”
Tandvården deltar gärna i det tobakspreventiva arbetet, men då behövs det landstingsbeslut om kostnadsneutral tobaksavvänjning, menar hon.
– Tandvården måste kunna erbjuda tobaksavvänjning till samma pris som inom övriga hälso- och sjukvården, säger hon.
Gynnar rökfria barn
Hon tror också att lagskärpningen gör det lättare för barn att förbli rökfria.
– När det ska vara rökfritt på allmänna platser känns det ännu mer naturligt att ha en  tobaksfri skoltid, och det är bra att rökförbudet även omfattar e-cigaretter och vattenpipa.
Peppa och motivera
Lena Sjöberg rekommenderar tandvården att arbeta med tobaksprevention på tre sätt:
* att förebygga tobaksanvändning hos barn och ungdomar med hjälp av motiverande samtal och peppning. Beröm tobaksfria patienter.
* att föra korta motiverande samtal enligt metoden ”enkla råd om tobak i tandvården”.
* att erbjuda tobaksavvänjning.
Janet Suslick

Upptäck mer