Annons

Annons

Ny myndighet ska motverka välfärdsbrott

Regeringen beslutade nyligen att ge en särskild utredare i uppdrag att bilda en ny myndighet, Utbetalningsmyndigheten.

Ett av de allvarligaste hoten för vår välfärd är att organiserad brottslighet utnyttjar systemen för egen vinning. När den organiserade brottsligheten utnyttjar trygghetssystemen riskerar det att urholka förtroendet och legitimiteten för välfärdssystemet. Staten behöver stärka sin analys- och kontrollkapacitet på området för att kunna stå emot mer avancerade angrepp, som omfattar flera personer och riktar sig mot flera myndigheter.
— Människor ska kunna lita på att deras skattepengar går till det de är avsedda för, de ska inte hamna i kriminella fickor, säger finansminister Mikael Damberg i ett pressmeddelande.

Felaktiga utbetalningar

Den nya myndigheten ska förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, och den ska även ta över ansvaret för att betala ut vissa förmåner och stöd från de statliga välfärdssystemen, till exempel sjukpenning, bostadsbidrag och pensioner. Myndigheten ska också genomföra systemövergripande dataanalyser och granskningar.

Mikael Westberg Utbetalningsmyndigheten

Mikael Westberg


Genom att ta del av och sambearbeta uppgifter från bland annat myndigheter och arbetslöshetskassor kommer Utbetalningsmyndigheten kunna upptäcka felaktiga utbetalningar som är svåra att upptäcka i dag.
Regeringen kommer att utse Mikael Westberg, rättschef vid Försäkringskassan, till särskild utredare. Utredaren ska vidta de åtgärder som krävs för att myndigheten ska kunna starta sin verksamhet den 1 januari 2024. Utbetalningsmyndigheten ska vara lokaliserad i Södertälje.

Upptäck mer