Annons

Annons

Ny operationsmetod för bendefekt fungerar bättre

Parodontal regenerativ tilläggsbehandling ger bättre resultat jämfört med konventionell lambåkirurgi vid behandling av bendefekt, både på medellång och lång sikt.

I en systematisk översikt sammanställdes 30 randomiserade kontrollerade studier med 3 till 20 års uppföljning efter behandling av parodontala bendefekter. Regenerativ behandling inkluderade transplantat, GTR (guided tissue generation), EMD (enamel matrix deratives) och kombinationer av dessa åtgärder.
Öppen lambåkirurgi var helt klart den minst effektiva behandlingen. Parodontal regenerativ behandling ger grundare kvarvarande sonderingsdjup och större klinisk fästenivå, vilket innebär en högre chans att behålla alla tänder. Kombinationsbehandlingar (GTR + transplantat, EMD + transplantat) tenderade att vara mer kliniskt effektiva än monoterapi.

Upptäck mer