Remiss i tid kan rädda tänder

Mät fickdjupet på alla patienter, behandla gingivit och remittera patienter med parodontit till specialist om tandköttsfickorna inte minskar efter ett par rundor med depuration och utvärderingar. Det råder Maryam Pourmousa, parodontolog i Stockholm.

Metod, klinik & praktik

Ny operationsmetod för bendefekt fungerar bättre

Parodontal regenerativ tilläggsbehandling ger bättre resultat jämfört med konventionell lambåkirurgi vid behandling av bendefekt, både på medellång och lång sikt.

Forskning

Munskölj med missfärgningsskydd fungerade sämre

Alkoholfria munsköljmedel med klorhexidin riskerar att missfärga tänderna. Norska forskare ville testa skillnaderna mellan en kommersiell produkt som innehåller ett missfärgningsskydd, Curasept, och en kontrollprodukt, Corsodyl, utan missfärgningsskydd. De involverade 38 patienter som skulle genomgå två episoder av parodontal lambåkirurgi, då de inte skulle borsta tänderna på den opererade sidan under 14 dagar. Patienterna lottades...

Forskning

Förändringar i tandvårdsstödet på remiss

Nu är TLV:s förslag till förändringar i det statliga tandvårdsstödet ute på remiss. I år har man inriktat sig på behandling av parodontala sjukdomar, reparativ och rehabiliterande vård, och att göra en språklig översyn.

Nyheter

Vertikal extraktion kan vara bättre än traditionell

Behovet av lambåkirurgi efter vertikal tandextraktion var betydligt lägre än vid traditionell extraktion, visar brittisk observationsstudie.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons