Annons

Annons

Ny rapport från SBU

SBU publicerar en rapport med underlag till Socialstyrelsens nya riktlinjer för tandvård.

I Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer kopplas möjliga åtgärder till olika tillstånd. Varje sådant par kallas för ”tillstånds- och åtgärdspar”.
För att avgränsa riktlinjearbetet definierades tillstånd där tandvården behövde vägledning. I samband med det sammanställde Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ett vetenskapligt underlag som omfattar 27 sådana tillstånds- och åtgärdspar. För varje par gjordes en systematisk litteraturöversikt.
Nu har SBU publicerat en rapport med det vetenskapliga underlaget.
Rapporten heter Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvården.

Upptäck mer