Annons

Annons

Nya diagnoskriterier föreslås för TMJ-artrit

Svenska forskare föreslår diagnoskriterier för att lättare kunna identifiera patienter med temporomandibulär artrit.

Det finns inga evidensbaserade diagnoskriterier för temporomandibulär artrit, eller vävnadsinflammation i den temporomandibulära leden, TMJ. I de senaste diagnosriktlinjerna anges att den temporomandibulära leden ska smärta, vara svullen, ha en rodnad och/eller en förhöjd temperatur. Men i själva verket är symtom som svullnad, rodnad och förhöjd temperatur väldigt ovanliga vid TMJ-artrit, enligt de svenska forskare som nu föreslår en helt ny uppsättning diagnoskriterier för sjukdomen.
Efter att ha analyserat data och prover från 219 temporomandibulära leder på 141 patienter och 15 friska frivilliga föreslår de ett system som kan identifiera patienterna betydligt säkrare, men som samtidigt kräver en mer invasiv undersökning.
Det räcker dock med ganska enkla undersökningar för att identifiera patienter med TMJ-artrit: Smärta vid maximalt öppnande av munnen och låg rörlighet i sidled i käkleden räcker för att klassificera patienten som möjlig respektive trolig. För att slå fast en definitiv diagnos måste man dock ta ett prov på synovialvätskan i den temporomandibulära leden.
Forskarna anger förslaget som ett första steg mot att hitta korrekta och enkla kriterier för att ställa diagnosen.

Upptäck mer