Annons

Annons

Nytt försök att utbilda tandläkare i Jönköping

Jönköping University (JU) vill starta en ny tandläkarutbildning 2024. Ansökan lämnades till utbildningsdepartementet i mars. Det är JU:s andra försök. Första gången blev det ett nej.

JU har jobbat vidare sedan Universitetskanslersämbetet (UKÄ) avslog den första ansökan för drygt ett år sedan.

Shariel Sayardoust

Shariel Sayardoust


– Allting är mer genomarbetat nu, säger Shariel Sayardoust, en av JU:s projektledare för tandläkarutbildningen.
När utbildningen är i full drift blir det 30 nybörjarplatser varje termin på utbildningen, enligt den nya ansökan.
JU samarbetar kring utbildningen med bland andra Linköpings universitet, Odontologiska Institutionen i Jönköping och elva folktandvårdsorganisationer.

”Studenterna får en större mängd klinisk träning, ett bredare patientpanorama och erfarenhet av en realistisk klinisk miljö.”

Varför behövs en ny tandläkarutbildning i Jönköping?
– Tillgången på tandvård måste bli mer jämlik. Som det är nu är det brist på tandläkare i många regioner. Vi har ett nytt utbildningskoncept där studenterna är ute på certifierade kliniker under en och en halv termin. Studenterna får en större mängd klinisk träning, ett bredare patientpanorama och erfarenhet av en realistisk klinisk miljö. De blir mer kliniskt mogna och kommer snabbare in i yrkesrollen efter utbildningen. Långa praktikperioder gör att klinikerna också kan knyta kontakt med studenterna och locka till sig nyutexaminerade tandläkare. Det utökade samarbetet mellan klinikerna och akademin kommer även att gynna den kliniknära forskningen, säger Shariel Sayardoust.
Distansundervisning och PBL
Under utbildningens två första år kommer tandläkarstuderande att samläsa med läkarutbildningen i Linköping. Det blir föreläsningar via länk från Linköpings universitet en till två dagar i veckan. Blivande tandläkare kommer att sitta i föreläsningssalar på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.
Utbildningen baseras på problembaserat lärande (PBL). Ett par dagar i veckan arbetar studenterna i grupper om cirka sju studenter under handledning. Då diskuterar de exempelvis patientfall.
– Det blir även en hel del klinik under de första två åren. Redan under introduktionsprogrammet i början av utbildningen gör studenterna auskultationer för att se tandvårdsmiljön. I början av utbildningen övar de också exempelvis hur man bemöter patienter och tar anamnes.
Det blir också prekliniska labbövningar och självstudier, bland annat.
150 dagars verksamhetsförlagd utbildning
Det blir verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under hela termin 7 och halva termin 10. Det ger cirka 150 dagars klinisk träning vid certifierade allmäntandvårdskliniker runt om i landet.
En förhoppning är att nyutexaminerade tandläkare i stor utsträckning kommer att jobba där de har gjort VFU.
– De har ett liknande upplägg vid universitetet i Tromsö i Norge. Efter examen väljer många att arbeta där de har gjort sin praktik, berättar Shariel Sayardoust.
Under praktikperioderna kommer studenterna att placeras ut två och två på klinikerna, max fyra studenter per region. När de är ute på klinikerna blir det temabaserade seminarier på distans en dag varannan vecka. Både studenterna och handledarna får vara med.
Mellan VFU-perioderna, hela termin 9, gör studenterna ett självständigt vetenskapligt arbete.

”Nu går det inte att backa. Vi kör till vi har ett ja.”

Besked i slutet av året
Besked från UKÄ väntas före årsskiftet.
– Det är klart det blir ett ja! Nu går det inte att backa. Vi kör till vi har ett ja, säger Shariel Sayardoust.
Medan man väntar på besked från UKÄ, går JU vidare med förberedelserna för tandläkarutbildningen.
På några års sikt blir det ett nytt centrum för tandvård med grund- och forskarutbildning. Lokalerna kommer att omfatta 22 000 kvadratmeter och blir inflyttningsklara 2026 om allt går som det är tänkt.
– De första fyra terminerna klarar vi av i befintliga lokaler.
Parallellt med ansökan om examenstillstånd för tandläkarutbildning söker JU examensrätt på forskarnivå inom området tillämpad klinisk vetenskap.
Janet Suslick

Upptäck mer