Annons

Annons

Nytt i TEV:s topp

Vid Tandläkare egen verksamhets årsmöte i samband med riksstämman i november valdes Patrik Andrén till ny ordförande.

In i det sista var det osäkert om årsmötet för Tandläkare egen verksamhet, TEV skulle vara beslutsmässigt, men till sist kunde mötets ordförande Bengt Wikstad fastställa röstlängden och räkna in de minst 20 deltagare som stadgarna kräver.
Huvudpunkten på dagordningen var val av ny ordförande efter avgående Peter Franzén, som varit ordförande sedan TEV bildades 2013. Valberedningens förslag antogs enhälligt och till ny ordförande valdes Patrik Andrén, Västerås.
– Jag känner mig naturligtvis hedrad, sa Patrik, som även suttit som suppleant i förbundsstyrelsen.
Till vice ordförande för TEV omvaldes Peter Schulz. Omvalda blev även styrelseledamöterna Maria von Beetzen och Monica Eklund. Som ny ledamot valdes Nathalie Wåhlin in.

Medlemsavgifter höjdes inte

En proposition om att avgående styrelseledamöter bör sitta kvar verksamhetsåret ut, det vill säga till och med den 31 december, röstades igenom med motiveringen att ledamöterna då sitter kvar över Förbundsmötet som hålls i december.
Årsmötet konstaterade att TEV har en stabil och god ekonomi och beslut togs att inte höja medlemsavgifterna, som ligger kvar på 3400 kronor per år för aktiva medlemmar och 1600 kronor för passiva. Av medlemsintäkterna går 2,6 miljoner till Sveriges Tandläkarförbund.
Valberedningens förslag om att höja mötesarvoden till förtroendevalda med två procent men låta de fasta arvodena vara oförändrade röstades också igenom av årsmötet. Förändringen innebär att ersättningen för ett heldagsmöte ökar med 104 kronor.
Inga i tid inkomna motioner fanns för årsmötet att ta ställning till.

Upptäck mer