Annons

Annons

Nytt webbstöd för att upptäcka våld

Nu lanserar Nationellt centrum för kvinnofrid och Socialstyrelsen en webbplats som ska underlätta för tandvården att upptäcka patienter som utsatts för våld i nära relationer.

På webbplatsen samlas information både som text och film om hur man kan ställa frågor till patienter och hantera svaren. Här finns också länkar till mer kunskap och lagstiftning inom området.
Syftet är att underlätta för tandvården att bidra till tidig upptäckt, behandling och dokumentation av skador hos våldsutsatta kvinnor och barn.
Hela kunskapsbanken finns tillgänglig via Nationellt centrum för kvinnofrid vid Uppsala universitet.
 

Upptäck mer