Annons

Annons

Olika prioritering för vaccin till tandvårdspersonal

Frustrationen är stor över att regionerna agerar helt olika när det gäller vaccination av tandvårdspersonal. I många regioner erbjuds de vaccination i fas 2, och merparten har redan fått den första sprutan. I andra regioner är de inte prioriterade utan får vänta på vaccination i fas 4.

Tandläkartidningen har varit i kontakt med ett tiotal regioner för att få en lägesbild vad gäller vaccination av tandvårdspersonal. Svaren var mycket varierande. I till exempel Västmanland har omkring 500 tandläkare och tandsköterskor vaccinerats i fas 2, och på Gotland är man på gång att göra likadant. I Norrbotten och Stockholm prioriteras inte tandvårdspersonal, de får vänta på att bli vaccinerade i fas 4 tillsammans med resten av befolkningen.

Merit Lindberg Privattandläkarna

Merit Lindberg


– Det är helt oacceptabelt att regionerna gör så olika bedömningar. Vår bild är att ungefär hälften vaccinerar sin tandvårdspersonal och att det påverkas av hur väl de ligger i fas med vaccinationerna, säger Merit Lindberg, vd för Privattandläkarna.
– Vi anser att tandvårdspersonal självklart ska vaccineras. De jobbar patientnära och behandlar äldre och riskgrupper, och då är det viktigt att de är vaccinerade för att minska risken för smittspridning. Det är helt i linje med vaccinationsprogrammet som har fokus på att skydda äldre och riskgrupper, fortsätter hon.

Chaim Zlotnik


Även Chaim Zlotnik, ordförande i Tjänstetandläkarna, är upprörd.
– Det är frustrerande att det har blivit så rörigt, det är inte likt vårt välstrukturerade samhälle att det har blivit så här.
När vaccinationerna mot covid-19 började planerade många regioner att vaccinera stora personalgrupper inom vård och omsorg, däribland tandvårdspersonal. Men när vaccinleveranserna dröjde bromsade man på många håll personalvaccinationerna för att prioritera de äldre.
Regionerna gjorde olika bedömningar av vilka personalgrupper som fortsatt skulle ingå i fas 2, och för tandvårdspersonalen kunde det vara svårt att få besked om vad som gällde.

Långvarig kontakt

För att bringa klarhet i frågan gick Folkhälsomyndigheten, FHM, den 21 april ut med ”Förtydligande om vaccination av medarbetare i hälso- och sjukvård”. Där skrev FHM: ”LSS-personal och annan vårdpersonal erbjuds vaccin inom fas 2 om de på daglig basis deltar i omvårdnad eller motsvarande grad av tät, långvarig kontakt med personer med hög risk att utveckla allvarlig sjukdom.”
Men förtydligandet skapade inte någon ordning i frågan eftersom regionerna gjorde olika tolkningar av texten. Läget är nu mer förvirrat än någonsin.
– På Privattandläkarna anser vi att det ska tolkas som att tandvårdspersonal ingår i fas 2. Men man skulle önska att FHM hade varit ännu tydligare, för nu gör man olika bedömningar ute i regionerna, säger Merit Lindberg.

Vårdnära arbete

I Region Värmland vaccinerar man tandvårdspersonal med hänvisning till FHM:s formulering. I Region Norrbotten gör man en annan tolkning av samma skrivning och väljer att inte vaccinera personal inom tandvården.
Vaccinsamordnaren på Gotland, Christine Senter, skriver i ett mejl till Tandläkartidningen: ”Vi tycker egentligen inte att vi har stöd av FHM att vaccinera tandvårdspersonal. Men vi har ändå inkluderat dem eftersom de befinner sig närmare patienten än två meter längre än 15 minuter och där det av förklarliga skäl är svårt att använda munskydd. Svår gränsdragning.”
I Region Örebro län vaccinerar man också tandvårdspersonal med hänvisning till att de utför vårdnära arbete, det vill säga ofta arbetar 15 minuter eller längre inom två meter från patienten. Även i Östergötland, Kronoberg och Halland pågår vaccination av tandvårdspersonal i fas 2.

”Generellt ingår inte tandvårdspersonal per automatik i prioriterad grupp.”

Regionernas omprioriteringar har skapat mycket frustration. Sista veckan i april fick tandläkarna i Västra Götalandsregionen plötsligt veta att de inte längre skulle vaccineras i fas 2 utan hade flyttats till fas 3 och 4 beroende på ålder.
Även på en del lärosäten pyr missnöjet. I den kliniska undervisningen har lärare närkontakt med både studenter och patienter i olika åldrar och det finns ett starkt önskemål om att lärare och studenter ska vaccineras omgående.
Men på FHM tycker man inte att det är konstigt att regionerna agerar på olika sätt. Enhetschef Sören Andersson skriver i ett mejl: ”Folkhälsomyndigheten har lämnat det öppet för regionerna att avgöra. Det hänger på själva vårdsituationen och kan då skilja sig åt mellan olika verksamheter och regioner. Men generellt ingår inte tandvårdspersonal per automatik i prioriterad grupp.”

Lokalavdelningarna bearbetar regionerna

Privattandläkarna och Tjänstetandläkarna arbetar vidare för att regionerna ska prioritera vaccination av tandvårdspersonal.
– Privattandläkarna har en löpande dialog med regionerna där vi understryker att vi anser att tandvårdspersonal ska ingå i fas 2. Vi har också kontaktat Folkhälsomyndigheten och har bett dem att förtydliga sina rekommendationer, säger Merit Lindberg.
– Inom Tjänstetandläkarna har vi valt att arbeta lokalt mot respektive region. Vi har utarbetat en mall som lokalavdelningarna kan använda för att bearbeta regionerna, och det har burit frukt på några ställen, säger Chaim Zlotnik.

Upptäck mer