Annons

Annons

Omega-3 minskar tecken på parodontit

Omega-3 minskar flera mått på parodontit, enligt en systematisk översikt.

En systematisk översikt på tretton studier utvärderade effekten av omega-3, varav elva i form av kosttillskott och två i form av omega-3-rik diet. Mått på par­odontit mättes i studierna efter åtta veckor, tre månader och sex månader. Meta­analys på de ingående tretton studiernas data visade att de som fick omega-3 minskade i medeltal fickdjupet, PPD, med 0,44 mm, ökade i medeltal klinisk fästenivå, CAL, med 0,51 mm och minskade i medeltal blödning vid sondering, BOP, med 9,45 procent.
I fyra av studierna i den aktuella översikten ingick även en låg dos av acetylsalicylsyra, i kombination med omega-3, vilket gör det svårt att säga att omega-3 ensamt gav effekt i dessa studier. Flera av de ingående studierna på kosttillskott var randomiserade enkelblindade jämförelser med placebo, men inte alla. Studierna visade låg risk för bias, men hade överlag få deltagare.
Studier indikerar att omega-3-fettsyror hämmar systemisk inflammation, men översikter pekar åt olika håll när det gäller effekt på par­odontit. En tidigare översikt från 2018 har indikerat att omega-3 inte har effekt, en annan från 2020 har visat effekt efter tre månader.

Upptäck mer