Annons

Annons

Ordförandelös styrelse leder TEV det kommande året

Det valdes ingen ny ordförande för TEV vid dagens årsmöte. I stället beslutades att styrelsen gemensamt ska leda föreningen – åtminstone till och med nästa årsmöte.

Den nyvalda styrelsen i TEV kommer att fördela ordförandeskapets arbetsuppgifter sinsemellan. Från vänster övre rad: Stefan Adregård, Henrik Werner, Maria von Beetzen Från vänster undre rad: Peter Schulz, Helena Håkansson Forthmeijer, Nathalie Wåhlin, Carin Östholm-Silber och Magnus Steen Saknas på bild: Karin Hjalmarsson

Foto: Ingrid Helander

Det uppstod en viss förvåning när punkten ”val av ny ordförande” avhandlades på årsmötet för Tandläkare egen verksamhet, TEV, i dag fredag.

Den nuvarande ordföranden Patrik Andrén, som innehaft ordförandeklubban sedan 2020, ställde inte upp för omval och frågan var vem som skulle ta över. Ingen visade sig. Eller snarare hela styrelsen.

– Vi har valt att ha för avsikt att ha en löpande ordning där styrelsen konstituerar sig själv i år, sa Peter Schulz, vice ordförande i Sveriges Tandläkarförbund och styrelseledamot i TEV.

En tongivande fråga under årsmötet var svårigheten att engagera medlemmarna, samt det sviktande medlemsantalet. I dag har föreningen cirka 1 200 medlemmar, att jämföra med runt 1 600 för tio år sedan.

Den avgående ordföranden Patrik Andrén, tillika mötets ordförande, konstaterade emellertid att intresset för föreningsverksamhet minskar generellt i samhället och inte bara något som drabbar TEV.

Under årsmötet fick åhörarna en föreläsning om "digital tandvård" och 3D-scanning av tänder av Michael Braian, tandläkare, tandtekniker och forskare.

Ingrid Helander

Ett återkommande dilemma för TEV har varit att locka tillräckligt många medlemmar till årsmötet för att göra det beslutsmässigt. Minst 20 medlemmar måste närvara för att rösta och vid vissa årsmöten har man varit färre än så och behövt ringa in medlemmar i sista stund.

För att undvika den situationen i framtiden och en önskan om att ”minska pressen” på styrelsen röstades en proposition från styrelsen igenom, om att ta bort kravet på antal närvarande medlemmar för att mötet ska vara beslutsmässigt.

Omröstningen föregicks av en stunds diskussion men man enades om att det var ett ”beslut av nöd tvunget”.

– Detta är ett nödvändigt ont och det minst dåliga alternativet, sa Peter Schulz.

Beslutet att inte välja någon ny ordförande grundas i första hand på att det inte fanns någon som var villig att ta på sig ordföranderollen. Genom att fördela ledningen av föreningen på hela styrelsen är förhoppningen att göra det mer attraktivt för medlemmar att engagera sig, säger Peter Schultz.

– Syftet är att lätta bördan för ordföranden genom att varje styrelsemedlem ger lite mer av sin tid jämfört med tidigare.

Även valet av ny ledamot i valberedningen fick skjutas på framtiden, då ingen räckte upp handen heller för den positionen.

Patrik Andrén fick både guldmedalj och pokal när han tackades av som ordförande för TEV.

Den avgående ordföranden Patrik Andrén är sedan en månad tillbaka inte längre ”tandläkare i egen verksamhet” sedan han sålt sin klinik till en större tandvårdskedja och därmed övergått till att räknas som anställd, enligt TEV:s stadgar.

– Det är en ny fas, med nya utmaningar. Det ska bli intressant och skapar en ny energi i mitt liv där jag bland annat kommer att få utveckla chefsrollen.

– Det har varit väldigt hedrande och ärofyllt att vara ordförande i TEV. Jag har alltid brunnit för att vara entreprenör och egen företagare och både TEV och förbundet har en väldigt viktig roll att fylla.

Patrik Andrén sitter dock kvar som ledamot i styrelsen för Sveriges Tandläkarförbund till och med förbundsstämman 2024.

Under det beslutande årsmötet var 31 medlemmar på plats och man röstade också igenom att sänka medlemsavgiften för passiva medlemmar med 200 kronor per halvår till en halvårsavgift på 1 100 kronor. För aktiva medlemmar ligger medlemsavgiften på 2 500 kronor per halvår dock fast.

Upptäck mer