Annons

Annons

Origo samlar handledningen

Allt fler kliniker i Dalarna uppgav att man hade bristande handledningsresurser. Lösningen blev att inrätta en central handledningsklinik för nya tandläkare inom Folktandvården Dalarna.

I Dalarna bär alla vägar numera till Falun för folktandvårdens unga tandläkare. En central handledarklinik blev lösningen när alltfler kliniker upplevde bristande handledningsresurser.
– Vi tycker själva att det är en smått genial lösning som både kvalitetssäkrar nya tandläkares introduktion i vår organisation och underlättar vår rekrytering, säger Karin Gunnars Hellgren, tandvårdschef i Dalarna.

Karin Gunnars Hellgren, tandvårdschef i Dalarna
Foto: Fredrik Mårtensson


Sedan 1 januari är Origo kliniknamnet – efter många år som Folktandvården Norslund – för att markera en nystart med specialuppdrag för handledning.
Till stadsdelen Norslund, en bit öster om centrala Falun, kommer nu alla nya tandläkare inom Folktandvården Dalarna som börjat sin anställning direkt efter svensk examen eller efter utlandsrekrytering.
Alla har en individuell handledningsplan och under de första sex månaderna i organisationen finns de på plats i Falun 1–3 dagar i veckan.
Klinisk erfarenhet byggs på i kombination med teori uppbyggt efter temaveckor. Allt sker i samverkan med hemmakliniken enligt en ansvarsmodell där båda parter står för handledning.
– Tidigare saknade våra handledare lokalt runtom i Dalarna en central funktion som stöd och det var en brist som nog gjorde att vissa tandläkare drog sig för att vara handledare, säger Karin Gunnars Hellgren.

Origo kompletterar hemmakliniken

Adepter kallas de nya tandläkare som får handledning på Origo. De var 6 till antalet under våren och höstens kull är betydligt större med 17 tandläkare. Merparten av dem har EU-examen och får nu handledning efter att ha klarat det språktest som var sista hindret för en svensk legitimation.
Lovisa Danielsson och Tove Ryman-Jonasson har båda examen från Sahlgrenska akademin i Göteborg.
– För min del var det tänkt att vara i Falun en dag i veckan, men det blev mer än så eftersom jag inte hade kollegor på min klinik i Grängesberg vissa dagar. Att Origo och hemma-
kliniken kompletterar varandra i handledningen känns som en trygghet, säger Tove Ryman-Jonasson, som var adept under vårterminen.

“Det är väldigt mycket dokument och rutiner att gå igenom”

Lovisa Danielsson är en av de nuvarande adepterna och arbetar annars på Bergmästaren, en annan av folktandvårdens kliniker i Falun. Hon tror att den teoretiska introduktionen blir mer effektiv med koncentrationen till en huvudklinik för handledning.
– Det är väldigt mycket dokument och rutiner att gå igenom och på det området blir det smidigare med så mycket handledarkompetens samlad till en klinik som Origo, säger Lovisa Danielsson.
Just ökade dokumentationskrav ser verksamhetschefen Monica Ordéus som en viktig del för att se över nyrekryterade tandläkares handledning. Hon vänder sig mot bilden att dagens unga tandläkare skulle ha sämre kliniska färdigheter än tidigare generationer haft efter examen.

Stöd till unga kollegor

– Men däremot är kraven på dokumentation ofantligt mycket större än när jag började arbeta i slutet av 70-talet, och där behöver vi som vårdgivare ge ett ordentligt stöd till unga kollegor, säger Monica Ordéus.
Hon är en av tre tandläkare som har sin anställning på Origo för att i huvudsak handleda adepter, och en fjärde handledare finns på kliniken vissa dagar. Förutom handledning har Origo även ansvar för de kliniska tester som folktandvården genomför.
Samarbetet med adepternas hemmakliniker hålls igång genom att handledarna från Falun besöker dem ungefär en månad efter starten av adeptprogrammet för att lokalt diskutera vilka behov som enskilda tandläkare har.

Nedläggningshotad klinik

Norslundskliniken var egentligen nedläggningshotad i brist på tandläkare, men kunde bli kvar genom ombildningen till handledarklinik.
I den nya verksamheten har omkring 1 000 barnpatienter flyttats över till andra kliniker i Falun.
– Planeringsmässigt gör variationen av adepter att det är lite svårare än på en vanlig klinik, men vi som är fast anställda här kan ha fler patienter periodvis och med vårt speciella uppdrag för handledning har vi inte heller samma lönsamhetskrav som andra kliniker, säger Monica Ordéus.
Hur fungerar det rent praktiskt med en klinik i ett län med stora avstånd?

Tandläkare från fjällkommunerna övernattar

– Med individuella lösningar är det ändå hanterligt. Tandläkare från exempelvis fjällkommunerna är hos oss flera dagar i sträck och övernattar i Falun.
Karin Gunnars Hellgren ser redan effekter av Folktandvården Dalarnas nya arbetssätt.
– Överlag märker vi ett ökat intresse från svenska tandläkarstudenter. Vi kan också se en positiv trend med en minskning till runt 15 vakanser mot som mest en brist på närmare 30 tandläkare. Det finns andra delar i detta också som att vi reviderat upp löneläget med 8-9 procent under året och att vi ser att fler privata tandläkare söker sig till oss.
– Men bra handledning är oerhört viktigt och även om vi är först med vår modell så kan jag se ett stort intresse från folktandvården inom andra landsting och är säker på att vi snart inte längre är ensamma om arbetssättet, säger Karin Gunnars Hellgren.
 

Upptäck mer