Annons

Annons

Oro ökar smärtupplevelsen vid rotfyllning

Patienter som är oroliga inför rotfyllningen har fyra gånger så hög risk att uppleva smärta under ingreppet, visar ny forskning.

Patientens upplevda smärta vid rotfyllning är direkt korrelerad till den oro patienten upplever inför ingreppet. Det kan spanska forskare visa i en studie på 90 män och 90 kvinnor som alla kom till en av två privata kliniker för rotfyllningsbehandling. Patienterna fick fylla i en kort standardiserad enkät om sin oro inför ingreppet. Smärtupplevelsen mättes före och efter ingreppet med en 10-gradig VAS-skala.
Tre av fyra patienter, 75 procent, kände ingen eller endast mild smärta, medan övriga 25 procent upplevde måttlig till intensiv smärta. Patienter som var mycket oroliga inför ingreppet hade fyra gånger så hög sannolikhet att uppleva smärta jämfört med patienter som kände en låg grad av oro inför ingreppet.
Att känna till hur orolig en patient känner sig är till stor hjälp för att avgöra om patienten behöver premedicinering eller extra smärtlindring, menar forskarna.

Upptäck mer