Annons

Annons

Palwasha Momand vann priset för bästa forskningsrapport

Palwasha Momand har i samband med årets odontologiska riksstämma tilldelats priset för bästa forskningsrapport.

I år gick priset för bästa forskningsrapport till Palwasha Momand, Malmö, som får 10 000 kronor. Hennes forskningsrapport har titeln “Antibiotikaprofylax i samband med implantatkirurgi”.
– Det är min första artikel, och det känns jättekul att få den här uppmärksamheten, säger hon.
Hon forskar vid Malmö universitet kring antibiotikaprofylax inom tandvården. Ett ämne hon tycker är viktigt för samhället och angår alla.
– Det är viktigt att belysa att man inte bör överanvända antibiotika så att man inte bidrar med att öka till resistensutveckling, som är ett stort problem världen över.

”Vi har inte sett någon signifikant skillnad mellan grupperna.”

Hennes första artikel baseras på en randomiserad klinisk studie där 474 friska eller väsentligen patienter har fått antingen antibiotikaprofylax eller placebo inför implantatkirurgi. Därefter har man tittat på om det finns någon skillnad mellan grupperna med avseende på implantatförluster och postoperativa infektioner.
– Vi har inte sett någon signifikant skillnad mellan grupperna. Det resultatet skulle kunna användas som underlag när beslut om riktlinjer för antibiotikaanvändning ska revideras, och förhoppningsvis bidra till att antibiotika inte överanvänds hos patienter där nyttan är liten.

Systematisk översikt

Hon arbetar nu med en systematisk översikt av studier på antibiotikaprofylax inom tandvården.
– Det finns många systematiska översikter och kliniska studier, men hittills har underlaget för beslut inte varit tillräckligt.

Upptäck mer