Annons

Annons

Pandemilagen berör inte tandvården

En ny pandemilag gäller sedan 10 januari. Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya föreskrifter som ansluter till pandemilagen. Tandvården berörs inte.

Pandemilagen omfattar handelsplatser som butiker och gallerior, gym- och idrottsanläggningar samt badhus. Festlokaler och liknande berörs också.
Lagen har tagits fram för att hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Med stöd av den nya lagen har regeringen infört en begränsningsförordning som innebär rättsligt bindande regler.
Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya föreskrifter i samband med införandet av pandemilagen: ”Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19”.
Antalet besökare begränsas
I butiker, gym och andra platser som omfattas begränsas antalet kunder eller besökare till i genomsnitt en per tio kvadratmeter.
Verksamheterna får själva beräkna maxantalet som får vistas i lokalerna och se till att antalet inte överskrids. Länsstyrelserna ansvarar för tillsyn.
Vid privata sammankomster i festlokaler, föreningslokaler och andra platser som hyrs ut, får max åtta personer delta.
Pandemilagen gäller fram till slutet av september. Tandvården nämns inte.
Munskydd till patienter
Även om pandemilagen inte gäller tandvården, har en del regioner skärpt sina egna regler och rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19.
I Västra Götalandsregionen rekommenderas alla över 15 år – personal, patienter och besökare – att använda munskydd i vårdlokaler sedan 7 januari. Vården tillhandahåller munskydden.
Dagen därpå kom Region Skåne med samma rekommendation.

Upptäck mer