Pandemin gav medvind för munvårdsbranschen

Efter ett märkligt år, som har gynnat vissa och raserat allt för andra, börjar munvårdsbranschen att vädra morgonluft. Estetisk tandvård och dentalprodukter för mun- och tandhälsa är två av pandemins vinnare.

Nyheter

Skydd mot pest och covid

Från kryddfyllda strutar till andningsmasker med ventil. Munskydd har använts sedan medeltiden, men sett olika ut genom seklerna.

Nyheter

Hon jobbar mitt i pandemin

Susan Sarwari kände att hon ville göra en insats för ­patienterna ingen vill ta emot, de med covid-19. ­Sedan i maj arbetar hon på en särskild covid-19-klinik i Folktandvården Skåne.

Nyheter

Pandemilagen berör inte tandvården

En ny pandemilag gäller sedan 10 januari. Folkhälsomyndigheten har tagit fram nya föreskrifter som ansluter till pandemilagen. Tandvården berörs inte.

Covid-19

”Patienterna bör ha ansiktsmask på kliniken”

Många europeiska experter rekommenderar att både tandvårdspersonalen och patienterna använder skyddsutrustning hos tandläkaren för att hindra spridning av covid-19.

Covid-19

Avstånd betydligt effektivare än munskydd

Många tusen individer måste fås att bära munskydd för att förebygga ett enda fall av covid-19. Det är slutsatsen i en artikel i Läkartidningen om evidens­läget för användning av munskydd.

Covid-19

Användning av personlig skyddsutrustning granskas

Nu ska Arbetsmiljöverket inspektera 300 arbetsplatser inom vård och omsorg. Detta för att säkerställa att den skyddsutrustning som används är testad.

Covid-19

Evidensbrist för skyddsutrustning i tandvården

Vilken typ av utrustning som är bäst och hur den bäst tas av och på har utvärderats i en nyligen publicerad systematisk översikt från Cochrane, som bedömer att de forskningsresultat som finns har mycket låg tillförlitlighet men att goda råd ändå kan ges.

Nyheter

Lagren tryter även hos Folktandvården i Uppsala

Materielkrisen till följd av leveransproblemen hos Apotekstjänst AB inom Region Uppsala påverkar inte bara vårdcentraler utan också tandläkarmottagningar i länet.

Nyheter

Håll koll på toxikologin

Patientens oro och personalens hälsa, och så givetvis din egen hälsa. Det är tre skäl att ha koll på de ämnen du hanterar på kliniken.

Metod, klinik & praktik

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons