Annons

Annons

Patienter uteblir 200 000 timmar

Folktandvårdens behandlingsrum gapar tomma över 200 000 timmar varje år på grund av patienter som inte kommer. Det motsvarar i tid drygt 110 tandläkartjänster.

Anna Rinstad

Anna Rinstad


– De som uteblir tar andra patienters möjlighet att komma till tandvården, säger Anna Rinstad, kvalitets– och utvecklingschef vid Folktandvården Dalarna.
Fem procent av alla vårdtimmar hos Folktandvården går om intet för att patienter inte dyker upp eller lämnar återbud för sent. Det visar Tandläkartidningens enkät, som samtliga regioner i landet har besvarat. Alla utom tre har lämnat siffror om antalet timmar utan patient.
– Vi tappar en massa tid på att de patienter vi kallar inte kommer. Vi har jättemånga personer som vill gå hos oss, men som vi måste tacka nej till, säger Anna-Karin Wagner, utvecklingschef och chefstandläkare, Folktandvården Västmanland.

Tomma behandlingsrum

Totalt stod Folktandvårdens behandlingsrum runt om i landet tomma minst 200 000 timmar förra året. Bakom siffrorna döljer sig uteblivna besök hos både tandläkare och tandhygienister.
– Vi kan se att vissa patienter uteblir många gånger. Då tar man en annan patients möjlighet att komma till tandvården. Så illa är det tyvärr, säger Anna Rinstad, kvalitets– och utvecklingschef, Folktandvården Dalarna.
Folktandvården Östergötland har cirka 14000 vårdtimmar varje år där ingen patient dyker upp, eller där sena återbud gör det omöjligt att kalla någon annan.

Anna Carin Dahlgren

Anna Carin Dahlgren


Unga vuxna mellan tjugo och tjugofyra år uteblir mest, konstaterar Anna Carin Dahlgren, tandvårdsdirektör Folktandvården Östergötland. Förra året uteblev elva procent av patienterna i den åldersgruppen.
– Istället för att skicka en tid skickar vi ett brev där vi säger: Hör av er så får ni en tid. Vi försöker också nå dem genom våra digitala kanaler och påminner om att de kan kontakta oss via 1177 Vårdguiden, säger hon.
Sven-Olof Andersson, ekonomichef hos Folktandvården Sörmland, framhåller att avgifterna för uteblivna besök långt ifrån täcker de kostnader klinikerna har för personal, utrustning och lokaler.

Miljontals kronor

– Det finns ju en alternativintäkt. Om patienten kommit hade vi fått in en viss summa per timme. Nu får vi en mycket lägre intäkt i form av uteblivandeintäkten och dessutom är det många som struntar i att betala den. Det är en sak vad vi fakturerar, en annan vad vi får in.
De senaste tre åren har patienter uteblivit cirka 4200 timmar varje år bara hos Folktandvårdens tandläkare i Sörmland. Sven-Olof Andersson gör en grov beräkning:
Om man utgår från att klinikerna skulle få in två tusen kronor i timmen så skulle fyra tusen timmar generera åtta miljoner kronor. Drar man ifrån de avgifter klinikerna debiterar de patienter som inte kommer blir det en differens på sex miljoner.

”Framför allt hade vi kunnat ta hand om kunder som har behov av komma till tandläkaren.”

Samtidigt betonar han att Folktandvårdens kliniker i Sörmland inte har avstått från någon utbildning eller investeringar på grund av de uteblivna patienterna.
– Att få in pengar är en sak, men framför allt hade vi kunnat ta hand om kunder som har behov av komma till tandläkaren, säger Sven-Olof Andersson.
Folktandvården Norrbotten har lyckats halvera antalet timmar utan patienter i behandlingsstolen, från 14000 år 2017 till 7000 två år senare.

Tomas Josefsson


– Vi bestämde oss för att ha nolltolerans. Kommer man inte på utsatt tid eller ringer i tillräckligt god tid innan får man debitering vad som än har inträffat. Det är betalning punkt slut, säger divisionschef Tomas Josefsson.
Regionen höjde också avgiften för patienter som bokar av för sent eller uteblir från besök. Avgiften är densamma för barn och vuxna.
– Det fanns en kultur att man kunde snacka sig ur betalningen. Våra receptionister hamnade ofta i plågsamma diskussionen, men nu vet alla vad som gäller, säger Tomas Josefsson.
Även Folktandvården Uppsala lyfter fram att de uteblivna patienterna och sena återbuden är ett slöseri med resurser.
– All den tid det här motsvarar hos oss på Folktandvården i Uppsala kan jämföras med att vi har en 6,5 rums klinik stående tom under ett år, säger utvecklingschefen Katarina Wadstein.

Kallelse på sms

Patienterna har en större tendens att utebli från besök hos tandhygienister än besök hos tandläkare, understryker hon.
– Vi försöker på olika sätt minska antalet uteblivanden och sena återbud. Att debitera patienterna är bara en del.
Folktandvården Uppsala har sett att när klinikerna skickar kallelse på sms uteblir patienter trettio procent mindre än när de skickar kallelse med vanligt brev. För att få grepp om vilka sätt att kalla som fungerar bäst ska man nu ställa frågor direkt till patienterna.
Vilken effekt har uteblivandeavgifterna?
– Det vet vi inte riktigt om man ska vara ärlig. Vi samordnar oss med de nivåer och riktlinjer som regionen har i övrigt, men kan inte ligga på exakt samma som vården, då de enbart går på besöksavgiften.
Katarina Wadstein konstaterar också att Folktandvården Uppsala inte kan sätta ett enhetspris tillsammans med övrig folktandvård i landet eftersom prislistan beslutas av regionens politiker.

”I vissa behandlingar är det viktigt att patienten kan följa den planerade vården och de tider vi sätter av.”

Finns det en koppling mellan patienternas benägenhet att komma när de är kallade till hur väl ni klarar att upprätthålla en vård med hög kvalitet?
– Ja, i vissa behandlingar är det viktigt att patienten kan följa den planerade vården och de tider vi sätter av. Till exempel när vi börjat förbereda för en krona. Det ska inte gå för lång tid mellan de olika momenten, säger Katarina Wadstein.
Läs också: Folktandvården trotsar JO och debiterar uteblivanden

Upptäck mer