ST-tandläkare pressade av avtalsvillkor

Tjänstetandläkarna vittnar om att många blivande specialister känner sig pressade under utbildningen hos folktandvården. Tandläkarna förbinder sig att stanna flera år efter utbildningens slut, och ett tidigt avbrott kan bli kostsamt.

Nyheter

Patienter uteblir 200 000 timmar

Folktandvårdens behandlingsrum gapar tomma över 200 000 timmar varje år på grund av patienter som inte kommer. Det motsvarar i tid drygt 110 tandläkartjänster.

Nyheter

Folktandvården trotsar JO och debiterar uteblivanden

Att ta ut en avgift om patienten uteblir är inte tillåtet om besöket inte är överenskommet, slår regionfullmäktige i Jämtland Härjedalen fast. Justitieombudsmannen (JO) har påtalat samma sak, men folktandvården i flera regioner fortsätter avgiftsbelägga patienter som uteblir.

Nyheter

LOV – valfrihet eller ojämlikhet?

Värmland och Östergötland står näst på tur när allt fler ­regioner väljer att öppna tandreglering för privat konkurrens med LOV‑system. Kritik finns mot sättet att organisera valfrihets­systemen och att det finns skillnader mellan olika vårdgivare.

Jämlik tandvård

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons