Hannah Al-Wandi blir ny vd för Folktandvården Västmanland

Hannah Al-Wandi blir ny vd för Folktandvården Västmanland

Den 1 september tillträder Hannah Al-Wandi som vd för Folktandvården Västmanland.

Nyheter

Nya chefer inom Folktandvården Skåne

Nya chefer inom Folktandvården Skåne

Anna Lundqvist blir allmäntandvårdschef inom Folktandvården Skåne i april. Samtidigt blir Anna-Karin Wagner chef för hälsofrämjande utveckling inom samma organisation.

Personnytt

Pandemin slukade över en miljard

Pandemin slukade över en miljard

Drygt en miljard kronor blev det samlade intäktstappet 2020 för folktandvården till följd av pandemin. Trots rekordresultat för regionerna råder stor osäkerhet om vägen till ekonomisk balans för folktandvården.

Nyheter

Patienter uteblir 200 000 timmar

Patienter uteblir 200 000 timmar

Folktandvårdens behandlingsrum gapar tomma över 200 000 timmar varje år på grund av patienter som inte kommer. Det motsvarar i tid drygt 110 tandläkartjänster.

Nyheter

Långt kvar till gemensamt IT-system

Långt kvar till gemensamt IT-system

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har enats om en nationell handlingsplan för e-hälsa. Tandläkartidningens kartläggning av folktandvårdens journalsystem visar att mycket återstår att göra när det gäller digital kommunikation.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons