Annons

Annons

Periimplantit-patienter har även parodontit

Nästan åtta av tio patienter med periimplantit har också parodontit. Det visar färsk statistik från Svenskt kvalitetsregister för karies och parodontit (SKaPa).

Bland patienterna som fick behandling för periimplantit 2016 till 2018 hade 76 procent även avancerad parodontit med djupa tandköttsfickor (sex millimeter eller mer).
Det finns evidens för att patienter med parodontit har en ökad risk för periimplatit, enligt SKaPa, och därför rekommenderas tandvårdsorganisationerna att uppmärksamma detta när de arbetar med vårdkvalitetsutveckling. Patienter som har parodontit bör behandlas för sjukdomen, anser SKaPa.
Vanligt med mekanisk infektionsbehandling
SKaPa har tittat på vilka åtgärder som görs hos patienter med diagnosen periimplantit. Den vanligaste är mekanisk infektionsbehandling (icke-kirurgisk), som står för 58 procent.
Information och instruktion i munhygien är också vanlig (31 procent). Andelen som får den typen av debiterad vård 2016 till 2018 har fördubblats jämfört med 2010 till 2012, då bara 15 procent fick information och instruktion som debiterades.
Andra åtgärder som förekommer är kirurgisk behandling och borttagning av implantat. Det sker oftast vid specialistkliniker.
Väljer olika behandlingar
Vårdpanoramat varierar mellan tandvårdsorganisationerna. Hos Folktandvården Sörmland har till exempel uppåt 70 procent av patienterna med periimplantit fått information och instruktion mellan 2016 och 2018, medan andelen inom Folktandvården Kronoberg har varit mindre än tio procent.
Inom Folktandvården Kronoberg har däremot över 80 procent av patienterna med periimplantit fått icke-kirurgisk mekanisk infektionsbehandling, medan andelen inom Folktandvården Uppsala har varit under 40 procent.
Nästan en av tio patienter 60 år och äldre som har implantat behandlades för periimplantit 2016 till 2018, enligt SKaPa.
Andelen implantatbärande patienter mellan 20 och 59 år som fick behandling för periimplantit under samma tidsperiod var tre till fem procent.
Fler förlorar implantat
Få patienter förlorar tandimplantat, men andelen har fördubblats, visar statistiken.
Mellan 2016 och 2018 fick 1 166 patienter ett eller flera implantat borttagna. Det är 1,2 procent av alla med implantat. Det kan jämföras med 308 personer (0,6 procent) under åren 2010 till 2012.
Janet Suslick

Upptäck mer