Annons

Annons

Placerade barn får mindre tandvård

Barn och unga som placeras i familjehem eller institutionsvård går ofta miste om den tandvård som de har rätt till. Det går att komma åt bristande organisation med låga kostnader, enligt en ny rapport från SBU.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har gjort en systematisk litteraturöversikt och utvärdering av organisatoriska modeller som används i olika länder för att barn och unga som har placerats i familjehem eller på institution ska få tandvård och övrig hälso- och sjukvård.
Rapporten konstaterar att barn och ungdomar som bor i familjehem eller på institution, eller som utreds för placering, har större behov av tandvård än andra i samma ålder. SBU har undersökt hur olika kommuner i Sverige gör för att säkra att deras tandhälsa undersöks. Bara en del har rutiner för det, och i få kommuner lyckas man helt.

Sofia Tranæus


– När samhället tar på sig ansvaret att vara bättre än föräldrarna, då ska vi vara bättre. Som tandläkare skäms jag för att vi inte går iland med det, säger Sofia Tranæus, professor och projektledare på SBU.
Tandvården ska hålla reda på alla barn och unga, men man håller inte reda på de här barnen, som tillhör de mest utsatta, menar hon.
Får inte tandvården de har rätt till
Trots en skärpning av lagen 1 juli 2017, är det många placerade barn som inte får den tandvård de har rätt till.
– Vi vet inte fullt ut hur det ser ut i landet. Det finns bara regionala uppföljningar. Men det vi har sett tyder på att det inte räcker med lagregleringen.
SBU har gjort ekonomiska beräkningar och kommit fram till att det går att komma åt bristande rutiner och missade uppföljningar i Sverige till en låg kostnad.
I England har ett system med hälsokort som följer barnet och checklistor för tandhälsokontroller fungerat bra. Där genomgår barn och unga en tandhälsoundersökning vid placering.
SBU:s rapport föreslår att liknande rutiner införs i Sverige. Att införa en timmes undersökning hos specialisttandläkare i samband med placering i Sverige skulle kosta runt 2 415 kronor, som är referenspriset 2018.
Extra kontroll behövs
Mellan tre och fyra procent av alla barn i Sverige placeras någon gång i familjehem eller på institution. Sammanlagt är det runt 23 000 barn.
Skillnaderna håller i sig senare i livet. Unga vuxna mellan 20 och 29 år, som varit placerade i barndomen har mindre regelbunden och planerad kontakt med tandvården och fler akutbesök jämfört med hela populationen.
SBU skriver i rapporten att det kan vara på sin plats med ett överlämnade besök hos tandvården i slutet av placeringen.
– Det finns anledning att ha en extra kontroll även när placeringen avslutas, så att ungdomarna inte försummas inför att de blir vuxna, tycker Sofia Tranæus.
Kan testas inom ett år
SBU:s rapport riktar sig bland annat till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå.
– Den här rapporten är uppe på politisk nivå, för det är vad som krävs för att testa ett system som Englands på regionnivå i Sverige. Det skulle kunna startas inom ett år i någon region, säger Sofia Tranæus.
Läs rapporten ”Organisatoriska modeller för att barn och unga i familjehem och på institution ska få hälso- och sjukvård och tandvård” på SBU:s webbplats.
Janet Suslick

Upptäck mer