Ny kartläggning: Få placerade barn får tandvård

Endast 15 procent av placerade barn och unga får tänderna undersökta, visar en ny kartläggning från Socialstyrelsen. ”En mycket liten andel”, skriver myndigheten.

Nyheter

Sämre tandhälsa hos placerade barn

En avhandling av Tita Kirkinen, övertandläkare i pedodonti, visar att placerade barn har sämre tandhälsa, fler akutbesök och färre vanliga tandundersökningar än andra barn.

Forskning

Korrekta data i SKaPa

Svenska tandvårdsdata överförs automatiskt till databasen SKaPa som underlag för bland annat forskning. Nu är datauppgifterna också kontrollerade i en studie.

Forskning

Så kan placerade barn få bättre munhälsa

Barn och unga som placeras i familjehem eller institutionsvård har sämre munhälsa än barn som inte är placerade. Socialstyrelsen presenterar nu förslag på hur det kan förbättras.

Nyheter

Bättre tandvård för placerade barn och unga

Socialstyrelsen ska nu arbeta för att ge placerade barn och unga bättre möjligheter till en god hälso- och sjukvård, tandvård och en obruten skolgång.

Nyheter

Kariolog med brett perspektiv

En ständig nyfikenhet, och ett intresse för karies­sjukdomen, ledde Álfheiður Ástvaldsdóttir från ­norra Island till Sverige. Sedan ett år tillbaka är hon odontologisk sakkunnig vid Socialstyrelsen.

Kariologi

Placerade barn får mindre tandvård

Barn och unga som placeras i familjehem eller institutionsvård går ofta miste om den tandvård som de har rätt till. Det går att komma åt bristande organisation med låga kostnader, enligt en ny rapport från SBU.

Nyheter

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons