Annons

Annons

Porslinskrona håller bäst för sprucken tand

Rotfyllda tänder med sprickor som lagas med porslinskrona i stället för med komposit har dramatiskt mycket högre sannolikhet att hålla både fem och tio år efter ingreppet, visar en ny svensk studie.

Sprickor i tänder kan ha flera orsaker, men tidigare lagningar är en mycket vanlig orsak. Hur de ska behandlas på bästa sätt är däremot mindre klart.

Winnie Nguyen Thi

Winnie Nguyen Thi


– Jag kom på den här studien när jag var allmäntandläkare. Då hade jag många patienter som sökte akut på grund av sprickor i sina tänder. Jag upplevde att det inte fanns så mycket kunskap i ämnet och det var ofta svårt att ge någon välgrundad rekommendation om man skulle behålla tanden eller ta bort den, säger Winnie Nguyen Thi, ST-tandläkare i endodonti vid Eastmaninstitutet i Stockholm och förstaförfattare till studien som nyligen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Acta Odontologica Scandinavica.
Allmäntandläkare har sällan tillgång till dentalmikroskop, vilket gör valet av behandling svårare.
– Utan mikroskop är det ofta svårt att se sprickornas omfattning, vilket är avgörande för att kunna bedöma ifall en rotbehandling kommer att gå bra eller inte. Vi ville också ta reda på hur det går för spruckna tänder efter att man har valt att rotbehandla dem i allmäntandvården, säger Winnie Nguyen Thi.

200 tandsprickor

Genom att granska journalerna för 200 patienter med tandsprickor som följts mellan 2001 och 2016 kan Winnie Nguyen Thi visa att tandläkarna i ungefär hälften av fallen valde att rotfylla direkt medan ungefär lika många valde att byta ut fyllningen eller göra en ocklusal korrigering och avvakta. Men två år efter den initiala behandlingen hade över 90 procent av tänderna ändå rotfyllts. Frågan är hur det gick sedan.
Journalerna visar att valet av koronal restauration varierar ganska stort. I 61 procent av fallen nöjde sig tandläkaren med att laga tanden med en kompositfyllning. I 24 procent av fallen gjordes i stället en porslinskrona medan patienterna i 14 procent av fallen fick en kompositkrona. I princip behandlades alltså tre av fyra patienter med någon slags kompositlösning medan endast var fjärde patient fick en porslinskrona.

Porslinskrona bättre i längden

Winnie Nguyen Thi medger att det retrospektiva upplägget på studien omöjliggör för henne att ta reda på varför allmäntandläkarna gjorde som de gjorde. Men hon kan i alla fall visa hur det går för de behandlade tänderna med totalt 15 års uppföljning. Det visar sig att det är stor skillnad.
Hela 97 procent av tänderna som fått porslinskronor är kvar fem år efter ingreppet och 95 procent fortfarande efter tio år. Det kan jämföras med att 57 procent av tänderna som fick kompositkronor och endast 37 procent av de tänder som fick en ny kompositfyllning är kvar efter tio år. Därför menar Winnie Nguyen Thi att en porslinskrona bör vara det givna valet för en rotfylld tand med sprickor. Det lönar sig i längden.
– En rotfylld tand med sprickor är skör och behöver mer skydd vid tuggning och annan belastning, säger hon.

Upptäck mer