Annons

Annons

Praktikertjänst går på sparlåga

Praktikertjänst har korttidspermitterat cirka 3 000 personer inom tandvård med anledning av coronakrisen. De allra flesta arbetar nu bara 40 procent.

Under coronakrisen fortsätter Praktikertjänst att erbjuda tandvård, men i mindre omfattning.
Så gott som alla anställda på Praktikertjänsts tandvårdsmottagningar och dentallaboratorier har korttidspermitterats från 30 mars och sex månader framåt till följd av att patienterna har uteblivit i samband med coronakrisen.
Runt 3 000 av uppåt 3 300 anställda på cirka 900 tandvårdsmottagningar i alla 21 regioner berörs.
Både tandläkare, tandsköterskor, tandhygienister, tandtekniker och övriga personal inom tandvård korttidspermitteras.
Få jobbar heltid
2 200 anställda har gått ner till 40 procent av sin vanliga arbetstid. De behåller 92,5 procent av den ordinarie månadslönen.
600 personer arbetar nu 60 procent och 200 jobbar 80 procent av den ordinarie arbetstiden.
Bara 250 personer inom tandvården, 13 procent av medarbetarna, fortsätter att arbeta i samma omfattning som före krisen.
– Arbetstiderna styrs inte centralt utan bestäms lokalt utifrån verksamheternas behov, berättar Carina Olson, Praktikertjänst AB:s vd och koncernchef.
Ändrade förutsättningar
Permitteringarna gäller i första hand fram till i höst.
Anledningen är den stora påverkan som coronakrisen har på Praktikertjänsts verksamheter och på samhället. Åtgärderna som har tagits för att minska spridningen av coronaviruset covid-19 har förändrat förutsättningarna för tandvården.

”Vi planerar för det värsta men hoppas på det bästa.”

Carina Olson


– Vi planerar för det värsta men hoppas på det bästa. Har vi inga patienter måste vi korttidspermittera, men varje enhet kan snabbt skala upp när patienterna vågar komma till tandvården. Det behövs bara någon veckas framförhållning, säger Carina Olson.
Måste motivera ”coronasvackan”
Praktikertjänst skickade in en ansökan om statligt stöd för korttidspermitteringarna till Tillväxtverket den 15 april. Staten täcker en del av de ordinarie lönekostnaderna – som mest 53 procent.
För att få statlig ersättning måste Praktikertjänst motivera vad som är ”coronasvacka”. Bolaget har tagit fram en mall som alla mottagningar ska fylla i för att dokumentera patientbortfall och merkostnader.
Hittills har inga mottagningar stängts och Carina Olson hoppas att de anställda ska kunna återgå till ”det normala” på sikt.
Varslar runt 30 personer
Förutom korttidspermitteringarna, varslar Praktikertjänst ett 30-tal anställda om uppsägning. De arbetar i Stockholm på bolagets huvudkontor, där det i dag jobbar runt 250 personer.
– Det är inte klart eftersom förhandlingar pågår, säger Carina Olson.
Eftersom uppsägningstiderna varierar kan hon inte svara på hur länge de som sägs upp kommer att jobba kvar.
Aktieutdelningen ställs in
Praktikertjänst ställer också in aktieutdelningen för 2019 om årsstämman säger ja till det i maj. Förslaget har lagts fram av bolagets styrelse, med tandläkaren Urban Englund i spetsen.
Beslutet om styrelsens förslag togs vid ett extrainsatt styrelsemöte den 26 mars.

”Vi såg inte att vi kunde göra något annat i det här läget.”

Urban Englund


– Vi såg inte att vi kunde göra något annat i det här läget. Det är svårt att överblicka konsekvenserna av krisen och det är pengar som vi väldigt väl behöver nu, tillsammans med de bidrag vi kan få från staten, säger Urban Englund, styrelseordförande i Praktikertjänst AB.
Distansröster
Praktikertjänsts årsstämman hålls 8 maj i Stockholm. Aktieägarna uppmanas att distansrösta istället för att delta på plats.
– Vi har sedan flera år haft möjlighet till poströstning och är inte beroende av att folk kommer till stämman. Det går att poströsta eller rösta via webben med hjälp av lösenord. Informationen går ut med kallelsen till stämman.
Urban Englund hoppas att epidemin inte blir alltför långvarig.
– Krisen är en ekonomisk påfrestning för alla företag, men om det vänder inom rimlig tid tar Praktikertjänst igen en del eftersom det kommer att finnas ett uppdämt behov av tandvård, säger han.
Janet Suslick

Upptäck mer