Annons

Annons

Pris till folkhälsoarbetet inom Folktandvården Dalarna

Folktandvården Dalarnas folkhälsofunktion har fått priset Årets brobyggare för sitt förebyggande och hälsofrämjande arbete.

För drygt ett år sedan inrättades folkhälsofunktionen inom Folktandvården Dalarna för att kunna erbjuda jämlik tandvård till hela befolkningen. Sju specialteam arbetar med bland annat skolinformation, tillsammans med BVC och med munhälsobedömningar och utbildning av vårdpersonal. Inriktningen är att ge ett tydligare stöd till utsatta områden i länet.
De har bland annat ett samarbete med BVC för att fånga upp barn med ökad risk för karies vid tiomånadersbesöket, och har startat ett särskilt äldrecentrum.
Nu belönas de med priset Årets brobyggare, som delas ut av nyhetstidningen Dagens Medicin tillsammans med flera av vårdens fackförbund och professionsföreningar för att uppmärksamma vikten av gott samarbete till nytta för patienten.
Läs mer om satsningen här: Nytt fokus på folkhälsa i Dalarna

Upptäck mer