Annons

Annons

Priset för tandvård ökar

Under förra året betalade tre av fyra patienter mer för sin tandvård än referenspriset som beslutats av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Det framgår av en ny rapport.

TLV har i rapporten kartlagt tandvårdsmarknaden för åren 2009–2019, för att se hur väl målen för det statliga tandvårdsstödet nås: En god tandhälsa på lika villkor.
Den största förändringen under perioden är att skillnaden ökat mellan referenspris och priset som patienterna betalar. För två av fem patienter var priset mer än 10 procent över referenspriset, och de får därmed inte tandvårdsstöd för hela beloppet. Det är i dag också färre patienter som får betala mindre än referenspriset.
Borde man anpassa referenspriserna till det högre prisläget?

Gun-Britt Lundin

Gun-Britt Lundin

– I de samtal vi har med representanter för olika delar av tandvården bekräftar de våra antaganden för beräkning av tidsåtgång, och även löner och material, vilket gör att vi känner oss trygga med våra beräkningar av referenspriserna. Vi har ingen insyn i företagens verksamhet och ekonomi, men vi är öppna för att föra en mer fördjupad diskussion om referenspriser och hur de beräknas, säger Gun-Britt Lundin, enhetschef för Tandvårdsenheten på TLV.
Antalet undersökningar, sjukdomsförebyggande och behandlande åtgärder har ökat under perioden, och fler patienter behandlas med implantatprotetik och kirurgiska åtgärder. Samtidigt minskar tandstödd och avtagbar protetik.
I dag finns det 9 procent fler tandläkare än för tio år sedan; ökningen är störst inom den privata sektorn. Antalet tandläkare per tusen invånare är dock nästan oförändrat, och det är fortsatt stora geografiska skillnader.

Bättre tandhälsa

Kartläggningen visar också att unga och medelålders patienter besöker tandvården mer sällan och konsumerar mindre tandvård än de äldre.
– Vi ser att tandhälsan har förbättrats, och samtidigt ser vi den här minskningen. Vi vet dock inte om det orsakas av mindre behov på grund av bra tandhälsa eller för att tandvården blivit dyrare.
Kartläggningen visar också att åldersprofilen hos landets tandläkare har förändrats mycket. I dag är en av fem tandläkare under 35 år, och två av fem över 55 år.

Småföretagens andel minskar

Större och mellanstora företag har tagit en större andel av marknaden under den undersökta tioårsperioden. Detta på bekostnad av småföretagen, vars andel har minskat. Praktikertjänst har också tappat sex procent av marknaden.
Man konstaterar också att lönsamheten i branschen har ökat, och nu är relativt hög jämfört med andra branscher inom vård och omsorg.
Den pågående statliga utredningen som ser över tandvårdsstöden ska vara klar våren 2021.

Upptäck mer