Annons

Annons

Pulpotomi lyckat vid komplicerad kronfraktur

Vid komplicerad kronfraktur ger hel eller partiell pulpotomi ofta lyckat resultat. Det visar en systematisk översikt.

En systematisk sammanställning på pulpotomi vid komplicerad kronfraktur visar att det ofta lyckas bra. Mellan 75 och 96 procent av ingreppen ger lyckat resultat, bedömt kliniskt och på röntgenbild efter tolv månader. När det är möjligt är partiell pulpotomi att föredra, då den kvarvarande pulpan ger skydd mot framtida frakturer.
I en av de ingående studierna jämfördes pulpotomi med pulpaöverkappning. Den visade fördel för pulpotomi, där 91 procent av ingreppen med pulpotomi lyckades jämfört med 67 procent för överkappning. Pulpotomi gjordes dock enbart i omogna tänder medan pulpaöverkappning gjordes på mogna tänder. Samtidigt är det i linje med en tidigare studie som visar hög grad av nekros efter överkappning.
Kalciumhydroxid användes som material för pulpotomi i nästan alla studier.
Två studier undersökte om rotmognad påverkade om pulpotomi lyckades bra. Det gav ingen signifikant skillnad.

Vital pulpaterapi

I den systematiska översikten ingick sju retrospektiva studier. Metaanalys var inte möjligt på grund av att studierna var för olika sinsemellan. Studierna hade medelhög risk för bias. Det var överlag små studier, så resultaten ska tolkas med försiktighet, understryker artikelförfattarna.
I dag rekommenderar European Society of Endodontology (ESE), The International Association of Dental Traumatology (IADT) och American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) att komplicerade kronfrakturer, det vill säga med exponerad pulpa, ska behandlas med vital pulpaterapi, där pulpotomi och pulpaöverkappning ingår.

Upptäck mer