Djup karies hos unga kan botas på flera sätt

Djup karies hos unga kan botas på flera sätt

En systematisk översikt och metastudie visar att tre skonsamma metoder för att bemästra djup karies i omogna permanenta tänder alla är mycket effektiva.

Forskning

Pulpotomi lyckat vid komplicerad kronfraktur

Pulpotomi lyckat vid komplicerad kronfraktur

Vid komplicerad kronfraktur ger hel eller partiell pulpotomi ofta lyckat resultat. Det visar en systematisk översikt.

Forskning

Överkappning bättre och billigare än rotfyllning

Vid behandling av en frilagd pulpa hos barn och ungdomar är överkappning både bättre och billigare än rotfyllning, visar ny svensk forskning.

Forskning

Dyrare metoden billigast i längden

Trots att det är betydligt dyrare initialt – både när det gäller materialkostnad och tidsåtgång – att vid direkt pulpaöverkappning använda mineraltrioxidaggregat i stället för kalciumhydroxid, blir det billigare i längden.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons