Partiell och full pulpotomi var lika effektiva

I en randomiserad kontrollerad studie gav partiell pulpotomi efter ett år lika goda resultat som full pulpotomi, och orsakade inte mer smärta för patienterna.

Forskning

Djup karies hos unga kan botas på flera sätt

En systematisk översikt och metastudie visar att tre skonsamma metoder för att bemästra djup karies i omogna permanenta tänder alla är mycket effektiva.

Forskning

Pulpotomi lyckat vid komplicerad kronfraktur

Vid komplicerad kronfraktur ger hel eller partiell pulpotomi ofta lyckat resultat. Det visar en systematisk översikt.

Forskning

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons