Annons

Annons

Regeringen satsar på Senior alert

De som använder kvalitetsregistret Senior alert, där oral hälsa nu ingår, får många miljoner i år.

2012 satsas sammanlagt 1,1 miljarder kronor ur statsbudgeten på de mest sjuka äldre.
Av de pengarna kommer 50 miljoner kronor att fördelas bland kommuner och landsting som registrerar de äldre i Senior alert.
20 miljoner går till kommuner där minst 90 procent av de äldre på särskilda boenden har riskbedömts med Senior alert.
Pengarna kommer att fördelas i slutet av 2012 till dem som uppfyller kriterierna i september.
Inga pengar går direkt till tandvården, berättar Eva Nilsson Bågenholm, äldresamordnare på socialdepartementet. Men tandvården kommer att behövas som ett stöd för att bygga upp kompetensen bland vårdpersonalen som ska bedöma de äldres munhälsa med hjälp av en ”checklista” i Senior alert, säger hon.
– Vi försöker förtydliga vad vi vill uppnå. Pengarna är en belöning till verksamheter där vi ser resultat på individnivå.
– Vi säger inte hur de gamla ska få en god munhälsa, men vi säger att de ska ha det.
Extra pengar satsas även på god läkemedelsbehandling för äldre och en sammanhållen vård och omsorg. De äldre ska också vara delaktiga och ha möjlighet att påverka sin vårdsituation.

Upptäck mer