Annons

Annons

Regeringen vill ha treårig tandhygienistutbildning

Redan nästa år kan tandhygienistutbildningen bli tre år. Det föreslår regeringen i en färsk promemoria.

Förslaget innebär att utbildningen kommer att omfatta 180 högskolepoäng, varav examensarbetet ska vara på minst 15 poäng.
Frågan om en förlängning har utretts och beslutats i olika instanser sedan 2009. I januari 2015 konstaterade Universitetskanslerämbetet att fördelarna med en förlängning klart skulle överväga nackdelarna. Sedan dess har Utbildningsdepartementet arbetat med att ta fram ett förslag till en ny examensbeskrivning för tandhygienister.
– Vi vill överväga noga om vi ska förlänga en utbildning, och se att vi har med alla delar som krävs. Med tanke på de förändringar som skett inom tandvården tycker jag att det är givet att tandhygienistutbildningen behöver vara längre i dag. Så att man är väl förberedd för yrkeslivet, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, till Tandläkartidningen.
Hon tillägger att förlängningen också är ett sätt att göra utbildningen mer attraktiv. På så sätt ska man bättre kunna möta bristen på tandhygienister.
Regeringens förslag innehåller flera förändringar kring vad som ska ingå i en tandhygienistexamen. Till exempel lägger man större vikt på att man ska ha kunskap om områdets vetenskapliga grund. Man har också betonat en högre grad av självständighet, patientfokus och förmåga till lagarbete.
– Vi ser att det finns nya hälsoutmaningar. Till exempel ojämlikheter inom tandvården. Vi blir också äldre, och därför behöver vi se till att vi har god tandvård hela livet. Där har tandhygienisten en viktig roll. Det handlar även om att använda alla kompetenser på rätt sätt.
Redan i dag erbjuder alla lärosäten som anordnar utbildning till tandhygienist ett tredje år, och nästan två av tre studenter läser det tredje året. Eftersom förslaget innebär en större förändring av tandhygienistexamen kommer dock de som vill anordna tandhygienistutbildning att behöva ansöka om tillstånd att utfärda examen.
De nya bestämmelserna föreslås börja gälla 1 januari 2019 och gäller utbildning som bedrivs och examina som utfärdats efter 30 juni 2019. Den som har påbörjat en utbildning enligt de tidigare bestämmelserna har rätt att slutföra utbildningen enligt dessa.
Några extra pengar skjuts dock inte till. De ökade kostnaderna för att anordna en treårig utbildning ska enligt regeringens förslag täckas genom att respektive högskola prioriterar om vad de använder sitt anslag till.
Enligt Helene Hellmark Knutsson har Sveriges tandhygienistförenings påverkansarbete i riksdagen varit framgångsrikt för att få till en längre utbildning. Håll utkik efter intervjun med Yvonne Nyblom, ordförande för Sveriges tandhygienistförening, i nummer 3 av Tandläkartidningen.
Läs hela förslaget i regeringens promemoria. 

Upptäck mer