Annons

Annons

Regioner sluter egna avtal med privattandläkare

Avtal direkt med varje privat tandvårdsgivare. Så ska Region Skåne klara de hinder som stoppar privattandläkarna från att kunna hjälpa asylsökande. Region Halland har en liknande lösning.

Många privattandläkare vill hjälpa till att behandla asylsökande vuxna flyktingar, men stoppas av byråkratiska hinder och gammal lagstiftning som säger att nyanlända flyktingar med behov av tandvård är folktandvårdens ansvar. En anpassning till den nya flyktingsituationen är på gång, men den går långsamt.
Under väntetiden pågår en rad initiativ ute i landstingen och regionerna och några har redan utnyttjat den möjlighet som ändå finns att involvera privattandläkarna. Region Halland har sett över sina administrativa rutiner och gett grönt ljus för privatklinikerna, så länge dessa fakturerar efter samma taxa som folktandvården gör.
Nu öppnar även Region Skåne för privattandvårdens medverkan. Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård biföll i veckan med bred politisk enighet ett förslag till en modell som ska avlasta folktandvården från allt fler asylsökande som behöver tandvård.
– Vi ser att det finns ett stort antal privata tandläkare som är intresserade av att göra en insats. Genom att skriva avtal med varje tandvårdsgivare bedömer vi att det finns en legal grund till detta, säger beredningens ordförande Anders Åkesson (MP).
På det sättet ska även privattandläkarna kunna ta del av ersättningen från Migrationsverket för att hjälpa asylsökande vuxna. Barn och unga har redan full rätt till tandvård.
Skåne var inkörsport för många av de totalt cirka 160 000 flyktingar som sökte asyl i Sverige under förra året. En hel del flyktingar hamnade också på boenden i regionen.
– Många asylboenden ligger ute på landet och då har inte alltid folktandvården en mottagning där, konstaterar Anders Åkesson.
Det formella beslutet fattas i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd den 18 mars.

Upptäck mer