Annons

Annons

Rökare svarar sämre på parodontal behandling

Trots att rökarna var yngre vid behandlingstillfället än icke-rökarna, var det signifikant färre av dem som nådde behandlingsmålet för parodontal hälsa, visar ny svensk studie.

Det är mer än dubbelt så hög sannolikhet att rökare inte når ett stabilt parodontalt status efter behandling jämfört med icke-rökare. Det kan svenska forskare visa efter att ha analyserat över 3 500 patienter som genomgått parodontal behandling vid specialistkliniken för parodontologi i Gävle mellan 1980 och 2015 och sedan följts upp ett år senare. Patienterna delades vid undersökningen upp i grupperna rökare och icke-rökare.

Aorra Naji rökning parodontit

Aorra Naji


– Syftet har varit att undersöka rökningens påverkan på fickdjupsreduktion hos tandköttsfickor över fyra millimeter. Men också att undersöka hur rökare och icke-rökare fördelade sig i en gruppering baserad på en kombination av kvarvarande restfickor över fyra millimeter och blödning vid sondering efter behandlingen, säger Aorra Naji, övertandläkare i parodontologi vid specialisttandvården, Centrum oral rehabilitering i Falun. Han är också förstaförfattare till studien publicerad i den vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Periodontology.

Rökarna yngre

Det visade sig att grupperna rökare och icke-rökare i undersökningen skiljde sig åt på flera sätt.
– Rökarna var vid undersökningstillfället i snitt ungefär tio år yngre än icke-rökarna samtidigt som de hade ett försämrat parodontalt status, med högre förekomst av fördjupade fickor och blödning vid sondering, säger Aorra Naji.
Behandlingen ledde dock till en förbättring av ett antal parametrar hos båda grupperna. Ibland förbättrades rökarna till och med mer än icke-rökarna, men för det mesta inte.

2,5 gånger högre risk

Forskarna studerade även hur stor andel i de båda grupperna som efter behandlingen nådde upp till behandlingsmålet för parodontal hälsa, det vill säga max 10 procent kvarvarande restfickor över fyra millimeter och max 10 procent av tandköttsytan som blödde vid sondering. Då blev effekten av rökningen tydlig.
– Totalt sett var det då en högre andel av icke-rökarna som svarade bra på behandlingen även efter justering för ålder, kön, rökning och baslinjedata. Rökare hade 2,5 gånger högre risk att svara dåligt på behandlingen jämfört med icke-rökare, säger Aorra Naji.

Uppmuntra till rökstopp

Resultatet visar att det är en klar fördel att inte röka.
– Sammantaget ledde parodontal behandling till förbättring av kliniska resultat oavsett rökningstillstånd och för rökare med god egenvård gäller det också för kirurgi, men det är ändå signifikant fler icke-rökare som svarar bra på behandlingen. Man bör därför fortsätta uppmuntra till rökstopp hos rökande patienter, säger Aorra Naji.

Upptäck mer